CCC
CCC

Zysk netto grupy CCC wyniósł w III kw. 2013 roku 25,3 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Wynik ten okazał się wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 24,7 mln zł.

Spółka poinformowała, że trzeci kwartał był okresem intensywnej ekspansji na rynkach zagranicznych. Spółka otworzyła 12 sklepów na Węgrzech, 4 w Austrii, 2 w Słowenii, 1 w Chorwacji oraz 1 w Turcji.

Zysk operacyjny wyniósł 33,4 mln zł wobec 33 mln zł konsensusu i 24,3 mln zł przed rokiem. Przychody grupy w okresie lipiec-wrzesień ukształtowały się na poziomie 416,2 mln zł (wobec 298,6 mln zł przed rokiem),

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w III kwartale 194,8 mln zł wobec 155,3 mln zł przed rokiem. Koszty sprzedaży wzrosły do 153 mln zł z 126,3 mln zł rok wcześniej, a koszty ogólnego zarządu wyniosły 7,1 mln zł wobec 3,9 mln zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach grupa miała 56,3 mln zł zysku netto (wobec 61,3 mln zł rok wcześniej), 72,5 mln zł zysku operacyjnego (wobec 83,2 mln zł przed rokiem) i 1,06 mld zł przychodów (przed rokiem było to 881,6 mln zł). Na koniec września 2013 roku sieć sprzedaży grupy CCC obejmowała 720 placówek.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 20,2 proc. rdr i wynosiła 213,8 tys. mkw. na koniec września (w tym 157,5 tys. m kw. w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wzrosła o 61,7 proc. i wynosiła 18,6 tys. mkw. na koniec września 2013 r. (w tym 5,9 tys. mkw. w Polsce).