Nowy koncept sklepu CCC w CH Auchan Częstochowa

Trzeci kwartał 2013 roku to okres intensywnej ekspansji na rynkach zagranicznych spółki obuwniczej CCC, zgodnej z przyjętą strategią grupy. Firma otworzyła 12 sklepów na Węgrzech, 4 w Austrii, 2 w Słowenii, 1 w Chorwacji oraz 1 w Turcji.

Na dzień 30 września 2013 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC SA obejmowała 720 placówek. W Czechach firma posiada 66 salonów własnych CCC. Na Słowacji działają 23 sklepy własne tej samej marki. Na Węgrzech firma otworzyła dotychczas 42 salony swojego flagowego brandu. 4 placówki CCC działają już w Austrii. 2 sklepy obuwnicze firma posiada w Słowenii. Po jednym sklepie własnym CCC posiada w Chorwacji i w Turcji.

Firma rozwija także za granicą swoją sieć franczyzową. W Rosji działa 6 placówek franczyzowych CCC. Tylko o jeden mniej tego typu sklep znajduje się na Łotwie. W samej Rumunii działa obecnie 16 salonów flagowej marki . Łącznie 4 placówki CCC znajdują się w Kazachstanie i na Ukrainie.

Jak już informowaliśmy zysk netto grupy CCC wyniósł w III kw. 2013 roku 25,3 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik ten okazał się wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 24,7 mln zł.