Kolekcja Próchnik
Kolekcja Próchnik

Zarząd Spółki Próchnik SA poinformował, że podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną Equity Doctors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki Equity Doctors na Emitenta. Na skutek połączenia Emitent wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki Equity Doctors. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest projektowanie i dystrybucja klasycznej odzieży dla mężczyzn. Podstawowa działalność Spółki Equity Doctors obejmuje natomiast prowadzenie sieci sprzedaży detalicznej odzieży marki Rage Age na rynku polskim. Obydwie Spółki prowadzą działalność w ramach jednej grupy kapitałowej (Spółka Equity Doctors wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta).

Decyzja o połączeniu spółki Equity Doctors z Emitentem uzasadniona jest względami ekonomicznymi. Konsolidacja kapitału w Grupie Kapitałowej Próchnik SA w wyniku planowanego połączenia pozwoli na osiągnięcie w ramach jednego podmiotu efektu synergii uzyskiwanego na poziomie projektowania kolekcji, logistyki, marketingu oraz zarządzania siecią sprzedaży, a poprzez wykorzystanie efektu skali doprowadzi do ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwa odrębne podmioty pozwalając na optymalizację wykorzystania majątku w procesach produkcyjnych.