W III kwartale 2013 roku spółka LPP zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 107 mln zł. Były one wyższe o około 31 proc. w porównaniu z osiągniętymi w III kwartale 2012 roku (844 mln zł.).

W III kwartale 2013 roku powierzchnia sieci sklepów wzrosła o 19,7 tys. mkw. Na koniec III kw. 2013 roku GK LPP SA dysponowała 1213 sklepami o łącznej powierzchni 516,6 tys. mkw.

W III kwartale GK LPP SA osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 167 mln zł. W ubiegłym roku w tym okresie LPP uzyskała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 113 mln zł. Zysk netto wyniósł w III kwartale 2013 roku około 111 mln zł. (w porównaniu z zyskiem netto 95 mln zł. w III kwartale 2012 roku).

W III kwartale 2013 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 544 mln zł., zaś w placówkach Cropp Town w wysokości 193 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w III kwartale w sklepach House wyniosła 145 mln zł., w sklepach Mohito 122 mln zł., zaś w salonach nowej marki Sinsay 22 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych wzrosły w III kwartale 2013 roku o 14 proc., zaś od początku roku o 7,8 proc. (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP SA).

W okresie sprawozdawczym LPP SA osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne. Wzrost sprzedaży i zysku operacyjnego przekroczył tempo rozwoju sieci sprzedaży. Bardzo duży przyrost powierzchni handlowej (aż o 31 proc.) nie wpłynął negatywnie na rentowność operacyjną. Wysokie wartości sprzedaży osiągnięte we wrześniu były spowodowane dobrą oceną kolekcji jesiennych przez klientów a także korzystnymi warunkami atmosferycznymi (stosunkowo niskie temperatury). Niestety, bardzo wysokie, ujemne różnice kursowe (32 mln zł w IIIQ), głównie o charakterze statystycznym, wpłynęły negatywnie na wynik netto.