Atrium Copernicus

Wartość rynkowa portfela dochodowego Atrium w Polsce za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 roku wyniosła 1,2 mld euro – podała spółka Atrium European Real Estate w komunikacie.

Polski portfel Atrium wygenerował wzrost dochodu brutto z najmu (GRI) o 4,5 proc. do poziomu 57,7 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost GRI w ujęciu porównywalnym (like-for-like) według definicji EPRA wyniósł 1,8 proc., do poziomu 56,2 mln euro.

Dochód netto z najmu (NRI) wzrósł o 5,7 proc. do poziomu 58,5 mln euro, natomiast NRI w ujęciu porównywalnym (like-for-like) według definicji EPRA wzrósł o 3,3 proc. do poziomu 57,2 mln euro.
Komercjalizacja (według definicji EPRA) wszystkich 22 aktywów nieznacznie wzrosła do poziomu 97,7 proc.

Polski portfel Grupy dodatkowo wzmocniło przejęcie za sumę 151,7 mln euro centrum handlowego Galeria Dominikańska we Wrocławiu. Transakcja ta, jak poinformowano w komunikacie, jest zgodna ze strategią Grupy polegającą na przejmowaniu wysokiej jakości, doskonale zlokalizowanych, dochodowych centrów handlowych w głównych miastach na najważniejszych rynkach działalności Atrium w Europie Środkowej i Wschodniej.

Odnotowano dalsze postępy i dobrą dynamikę wynajmu w centrum Atrium Felicity w Lublinie, które stanowi pierwszą znaczącą inwestycję typu „greenfield” Grupy. Otwarcie obiektu jest planowane na marzec 2014 r. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem;  zawarto też wstępne umowy najmu dla 92,4 proc. powierzchni Centrum (GLA), przy średnim okresie najmu wynoszącym około sześciu lat.
Rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową centrum handlowego Atrium Copernicus w Toruniu. Zawarto już wstępne umowy najmu na 65 proc. powierzchni nowej części, która powiększy obiekt o 17 300 mkw. powierzchni najmu brutto, a także o dodatkowe 640 miejsc parkingowych po zakończeniu robót pod koniec 2014 r.

– Nasze rezultaty za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r., w którym osiągnęliśmy dalszy wzrost dochodów z najmu brutto i netto, a także w ujęciu porównywalnym (like-for-like), umacniają naszą wiarę w zdolność spółki do ciągłego generowania wysokiego poziomu dochodów i przepływów pieniężnych z najmu. Pomimo, że regiony, na których działamy jak i strefa euro nadal borykają się z problemami gospodarczymi, to widać pierwsze oznaki wskazujące na to ,że gospodarki w końcu zaczynają rosnąć. Nasze dobre wyniki operacyjne, wraz z systematycznie poprawiającą się sytuacją gospodarek regionów, na których działamy, dały Zarządowi podstawy do zwiększenia rocznej dywidendy za czwarty rok z rzędu – podsumowała wyniki Rachel Lavine, CEO Atrium.