Marki firmy LPP bardzo dobrze przyjęły się w krajach CEE. Polska grupa odzieżowa zanotowała w III kwartale 2013 w Rosji przychody w wysokości prawie 239,5 mln złotych, co dało 21,6 proc. udział w całych zyskach spółki za ten kwartał. Od początku roku do 30 września 2013 spółki zależne w Rosji zanotowały przychody wynoszące ponad 587,5 mln zł (20,6 proc. całkowitego udziału w tym okresie).

4,3 proc. udział w zyskach LPP w III kwartale 2013 miała sprzedaż na Ukrainie. W tym czasie spółka zanotowała na Ukrainie przychody w wysokości ponad 47,6 mln złotych. W tym kraju przychody narastająco od 1 stycznia do 30 września br. wyniosły ponad 116,7 mln zł (4,1 proc. udziału całej grupy).

Czechy to trzeci zagraniczny rynek, na którym bardzo dobrze radzi sobie polska firma. W tym kraju w III kwartale 2013 przychody LPP sięgnęły prawie 39,5 mln zł (3,6 proc. udziału w III kw.). W Czechach obrót spółki od początku roku do 30 września br. wyniósł łącznie prawie 104,6 mln zł (3,7 proc. udziału całej grupy w tym okresie).

Zbliżony poziom udziału w przychodach w III kw. 2013 r. miała sprzedaż LPP na Litwie i w Estonii – odpowiednio 1,8 proc. i 1,7 proc. Na Litwie przychody spółki w tym okresie wyniosły prawie 20,4 mln zł, a w Estonii ponad 18,6 mln zł. Przychody narastająco o 1 stycznia do 30 września 2013 r. na Litwie wyniosły ponad 51,7 mln zł (udział w całkowitych wynikach 1,8 proc.). W Estonii w tym samym czasie spółka LPP wypracowała przychody wynoszące prawie 46 mln zł (1,6 proc. udziału).

Na Łotwie przychody LPP w III kwartale br. wyniosły ponad 14,4 mln zł (1,3 proc. udziału w przychodach w tym kwartale). Od początku roku do 30 września 2013 LPP uzyskało na Łotwie przychody w wysokości ponad 36,5 mln zł (1,3 proc. udziału w przychodach w tym czasie).

Obrót firmy LPP na Węgrzech w III kwartale wyniósł ponad 9 mln zł, co stanowi 0,8 proc. udziału tego kraju w całkowitych grupy w tym okresie. Od początku roku do końca września br. przychody na Węgrzech wyniosły ponad 24,6 mln zł (0,9 proc. udziału).

Taki sam poziom udziału w przychodach w III kw. 2013 r. miała sprzedaż LPP w Rumunii i Bułgarii – 0,6 proc. W Rumunii przychody spółki w tym okresie wyniosły prawie 7,2 mln zł, a w Bułgarii prawie 6,4 mln zł. Przychody narastająco od 1 stycznia do 30 września 2013 r. w Rumunii wyniosły ponad 18,7 mln zł (udział w całkowitych wynikach 0,7 proc.). W Bułgarii w tym samym czasie spółka LPP wypracowała obroty wynoszące prawie 15,3 mln zł (0,5 proc. udziału).

Najmniejszy udział w obrotach spółki ma obecnie Słowacja – 0,4 proc. W tym kraju przychody firmy w III kwartale br. wyniosły ponad 4,7 mln zł. Od początku roku do 30 września 2013 LPP uzyskało na Słowacji przychody w wysokości ponad 12,6 mln zł (0,4 proc. udziału w przychodach w tym czasie).

Jak już informowaliśmy LPP w Polsce w III kwartale 2013 uzyskało przychody na poziomie ponad 700 mln zł, co stanowi ponad 63 proc. udziału w całkowitych przychodach grupy. Tylko w Polsce od początku roku do ostatniego dnia września 2013 r. grupa zanotowała przychód w wysokości ponad 1,8 mld zł (64,4 proc. udziału).