Po pierwszym półroczu Land Securities, największa w Wielkiej Brytanii firma specjalizująca się w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, osiągnęła wzrost na poziomie 8,9% w skali roku. Zdaniem spółki gwałtowny wzrost sektora e-commerce ukształtował na nowo ten sektor nieruchomości.

“Pomimo rosnącej stabilności gospodarczej i zwiększającej się pewności siebie konsumentów, zmiany strukturalne nadal będą dotykać całego sektora, a w szczególności modeli wielokanałowych, nowych modeli sprzedaży i segmentu odpowiedzialnego za rozrywkę. Mając to na uwadze, dostosowaliśmy naszą ofertę do obecnych warunków i mamy zamiar utrzymać ten trend” – czytamy w oświadczeniu spółki.

Zysk Land Securities wyniósł 156,5 miliona funtów, co stanowi wzrost o 8,9% w porównaniu z pierwszą połową roku. Wartość całości portfolio grupy wzrosła z kolei o 1,9%.

“Zauważamy także rosnącą polaryzację pomiędzy detalistami, którzy mając silną pozycję zainwestowali w sprzedaż międzykanałową oraz tymi, którzy tego nie zrobili. Zanotowaliśmy też przesunięcie zainteresowania konsumentów do głównych ośrodków handlu. To przesunięcie odzwierciedla wpływ nowych strategii, jak personalizowany marketing i zarządzanie aktywami, oraz klasycznych czynników skali, dostępności i jakości” – wyliczają przedstawiciele Land Securities.

“Nasze kluczowe obszary działania, czyli obiekty handlowe i londyński rynek nieruchomości, charakteryzują się odmienną dynamiką, więc nasza strategia musi odzwierciedlać te różnice. W przedmiocie obiektów komercyjnych staramy się utrzymać koszty na relatywnie niskim poziomie i wyprzedawać nieruchomości położone w miejscach, które obecnie nie są dla nas kluczowe. Wynika to ze wzrostu zainteresowania konsumenta rynkiem. W tym samym czasie planujemy budowę nowoczesnej sieci parków i centrów handlowych” – tłumaczą przedstawiciele spółki w oświadczeniu.

Land Securities to firma zajmująca się obrotem nieruchomościami o charakterze komercyjnym. Została założona 1944 roku i jest obecnie liderem rynku w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku dochód netto spółki sięgnął 523,7 miliona funtów.