W pierwszych trzech kwartałach 2013 rok Grupa Redan w stosunku do roku ubiegłego poprawiła wynik o 16,4 mln zł – na poziomie zysku całkowitego wyniósł on – 0,3 mln zł. Jest to konsekwencją przede wszystkim lepszego wyniku osiągniętego na poziomie sprzedaży (+ 15,3 mln zł) zrealizowanego w obu częściach biznesu. Na taką poprawę osiągniętych rezultatów duży wpływ mają dobre wyniki samego trzeciego kwartału – na poziomie zysku na sprzedaży w tym okresie poprawił się on o 7,1 mln zł r/r. i wyniósł 2,9 mln zł. Jest to najlepszy wynik uzyskany w samym trzecim kwartale od wielu lat.

Wynik sieci TextilMarket, na poziomie zysku przed opodatkowaniem, był o 6,8 mln zł lepszy niż w roku ubiegłym i wyniósł 6,6 mln zł od początku 2013 r. Znacząca poprawa oferty w sklepach ma bardzo pozytywny wpływ zarówno na rosnący poziomy sprzedaży (przyrost o 5,5 proc. przy analogicznej powierzchni sieci sklepów r/r), jak również realizowaną marżę handlową (przyrost wolumenu marży o 8 proc.). Dodatkowo optymalizacja kosztów, tak utrzymania sieci sklepów jak i centrali, przyczynia się do zwiększenia pozytywnych efektów finansowych.

W pierwszych trzech kwartałach część modowa (marki Top Secret, Troll i DryWash) poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 1,4 mln zł, tj. o 9,3 mln zł niższą niż w analogicznym okresie 2012 r. Jest to przed wszystkim konsekwencja wdrażanego programu naprawczego polegającego na minimalizowaniu nierentownych kanałów dystrybucji, a rozwoju dochodowych obszarów. Wyniki tej części biznesu determinowane są w znaczącym stopniu dopasowaniem kolejnych kolekcji do oczekiwań klientów, a możliwości szybkich zmian w tym obszarze są ograniczone przez kalendarz powstawania kolekcji rozłożony w miesiącach oraz możliwości zarządzenia łańcuchem dostaw.

W październiku 2013 roku segment modowy zanotował 20 proc. spadek sprzedaży r/r. Wynika to przede wszystkim z opóźnienia w dostarczeniu kolekcji sezonu jesień/zima br. do sklepów, a częściowo jest także związane z przesunięciami pomiędzy miesiącami hurtowej sprzedaży zagranicznej. W ocenie zarządu sytuacja, która miała miejsce w październiku ma charakter przejściowy, aczkolwiek nadrobienie niezrealizowanej sprzedaży detalicznej w październiku nie jest realnie możliwe. Zostały wdrożone działania mające zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

W trzecim kwartale 2013 roku zostały także sfinalizowane działania stabilizujące sytuację finansową Grupy Redan: (i) weszła w życie zawarta z bankami oraz obligatariuszami umowa restrukturyzacyjna zapewniająca bieżący dostęp do finansowania dłużnego oraz bezpieczny harmonogram jego spłaty w kwartalnych ratach do końca 2018 r. (5,5 roku) oraz (ii) został podwyższony kapitał zakładowy Redan S.A. o 7,8 mln zł w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T.

Na koniec września 2013 roku ogółem powierzchnia sieci sklepów wynosiła: ok. 61 tys. mkw. (280 sklepów własnych) na rynku dyskontowym co oznacza stan taki sam jak na koniec września 2012 r. i ok. 39 tys. mkw.(230 sklepy – w tym 41 własnych i 189 franczyzowych – oraz 82 multibrandowe kornery franczyzowe) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza około 8 proc. przyrost w stosunku do stanu z końca września 2012 roku.