Zarząd spółki Plaza Centers poinformował o braku możliwości spłaty obligacji, których termin wykupienia przypada na najbliższe tygodnie. Spółkę czeka wdrożenie planu restrukturyzacji.

Termin wykupienia obligacji przypada na 18. października (15 mln euro) oraz 31. grudnia (17 mln euro). Łącznie 32 mln euro, w tym 15 mln euro wykupionych przez polskich wierzycieli.

Obecnie, jak poinformowano w komunikacie Plaza Centers posiada 23 mln euro wolnej gotówki oraz 10 mln euro zablokowanych funduszy.

Przedstawiciele Plaza Centers zadeklarowali, że przygotują plan dla następnego etapu procesu restrukturyzacji. Nowa strategia zostanie w ciągu kilku dni przedstawiona wierzycielom.

Plan ma zakładać zwiększenie płynności finansowej firmy przy zachowaniu jej stabilności działania oraz zapewnieniu bezpieczeństwa funduszy wierzycieli. Jednocześnie przedstawiciele firmy deklarują dalsze poszukiwaniu funduszy na spłatę zobowiązań.

Powodem trudnej sytuacji Plazy Centers są jak poinformowano trudności gospodarcze na europejskich rynkach, niska płynność na rynku transakcyjnym w branży nieruchomości komercyjnych oraz trudności w pozyskiwaniu finansowania bankowego.