Monnari

Spółka Monnari Trade SA kontynuuje wzrost przychodów w III kwartale 2013 r. -wzrost o 8,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 r. – podano w komunikacie.

Spółka wygenerowała zysk operacyjny w III kwartale 2013 r. na poziomie 1782 tys. zł wobec straty w analogicznym okresie w wysokości 293 tys. zł, zaś narastająco, w okresie I-III kwartał b.r., w relacji do ubiegłego roku, zysk operacyjny zwiększył się wielokrotnie (wzrost o 741,2 proc.) i ukształtował się na poziomie 5190 tys. zł.

Monnari w III kwartale b.r. zwiększyła sprzedaż do poziomu 33640 tys. zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 r., kiedy sprzedaż wyniosła 30904 tys. zł.

Przychody narastająco wzrosły w okresie I-III kwartałów b.r. do 96404 tys. zł, co stanowi wzrost o 8,5 proc. w stosunku do 88891 tys. zł w III kwartale 2012 r. Koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r. rosły nieco szybciej niż przychody (o 1,84 punktu procentowego) przede wszystkim z uwagi na koszty związane z obsługą prawną i doradczą planowanej transakcji ze spółką KAN oraz z uwagi na większe wydatki na reklamę i promocję marki, szczególnie w mediach internetowych.

Po trzech kwartałach b.r. spółka osiągnęła pozytywne wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat. Wygenerowała zysk operacyjny w III kwartale 2013 r. na poziomie 1782tys. zł wobec straty w analogicznym okresie w wysokości 293 tys. zł. Wynik ten narastająco w okresie I-III kwartał b.r. w relacji do ubiegłego roku wielokrotnie zwiększył się (wzrosto741,2 proc.) i ukształtował się napoziomie 5190tys. zł.

Spółka zakończyła III kwartał b.r. zyskiem netto wwysokości 936tys. zł wobec straty w analogicznym okresie 2012 r. wynoszącej 735tys. zł. Jednocześnie spółka narastająco wygenerowała zysk netto do 30 września2013 r. na poziomie 6431tys. zł, co oznacza wzrost o 3302,6 proc. w relacji do analogicznego okresu w 2012 r., kiedy zysk wyniósł 189tys. zł. Należy podkreślić, iż spółka zwiększyła marżę brutto ze sprzedaży (zyskowności brutto sprzedaży) o 4,1punktu procentowego–z poziomu 51,08 proc. w okresie trzech kwartałów 2012 r. do 55,18 proc. w analogicznym okresie 2013 roku.

Według oceny zarządu, III kwartał 2013 roku jak również poprzednie kwartały b.r. należy ocenić pozytywnie, mimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych związanych z otoczeniem makroekonomicznym. Według oceny zarządu, poprawa wyników sprzedażowych, marży na sprzedaży oraz zyskowności jest rezultatem szeregu działań podjętych w spółce, które są konsekwentnie realizowane od prawie trzech lat.

W planach spółki na najbliższy czas jest otwarcie do końca 2013 r. 4 salonów, przy funkcjonujących obecnie 109 punktach sprzedaży oraz dalszy rozwój sklepu internetowego.