Smyk
Smyk

Przychody ze sprzedaży Grupy EM&F wzrosły w III kwartale 2013 r. o 3 proc. r/r do 774 mln zł, a narastająco w okresie 9 miesięcy wyniosły 2 252 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. – podano w komunikacie spółki.

Największą dynamikę wykazały sklepy z Grupy Smyk (ze względu na rozwój sieci i pozytywne LFL). Struktura przychodów Grupy EM&F wg segmentów w III kwartale 2013 r. jest zbliżona do poprzedniego roku.

W III kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (na porównywalnej grupie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) wzrosły o 6,1 proc. r/r. Do pozytywnego wyniku przyczyniły się przede wszystkim sklepy z Grupy Smyk, w tym w szczególności wyniki sprzedaży Smyk Polska, gdzie przychody LFL wzrosły o 12,7 proc. r/r.

W III kwartale 2013 r. marża brutto Grupy EM&F w ujęciu wartościowym spadła o 1 proc. r/r do 318 mln zł. Bardzo duży spadek marży o 37 proc. r/r do 49 mln zł nastąpił w Grupie Moda i Uroda, ze względu na słabe wyniki sieci sklepów franczyzowych. Natomiast największą dynamikę wzrostu marży brutto wykazała Grupa Empik (+13 proc. r/r) oraz Grupa Smyk (+10 proc. r/r/).

W III kwartale 2013 r. rentowność brutto na sprzedaży Grupy EM&F w ujęciu procentowym spadła o 1,9 p.p. do 41,1 proc., ze względu na spadek marży brutto w Grupie Moda i Uroda (-10,2 p.p.), w segmencie Szkół Językowych (-3,0 p.p.) oraz w Grupie Smyk (-1,8 p.p.).

Z kolei poprawa rentowności miała miejsce w Grupie Empik (+2,1 p.p.), głównie ze względu na wzrost marży w salonach na artykułach pozawydawniczych, książkach, muzyce i filmie.

Dług netto Grupy EM&F na koniec III kwartału 2013 r. wyniósł 796 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do III kwartału 2012 r. o 91 mln zł, na co wpływ miały m.in. wydatki związane z wykupem udziałów mniejszościowych w II połowie 2012 r. oraz w I połowie 2013 r. na kwotę 37 mln zł. W IV kwartale br. oczekiwany jest znaczący spadek zadłużenia ze względu na wysokie przychody ze sprzedaży w okresie świątecznym.

Na koniec września 2013 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 343.648 mkw. i liczyła 632 placówek, z wyłączeniem sklepów, które stanowią działalność zaniechaną.

W ciągu III kwartału br. sieć handlowo-usługowa Grupy EM&F zmniejszyła się o 13 placówek netto, tzn. licząc zarówno otwarcia jak i zamknięcia. Rozwój sieci nastąpił w Grupie Smyk – zostały otwarte 2 sklepy w Polsce. Liczba salonów Empik nie zmieniła się – zostały otwarte 2 salony i tyle samo sklepów zostało zamkniętych.

W segmencie Moda i Uroda w III kwartale 2013 r. zostało zamkniętych 14 sklepów, w tym 2 sklepy franczyzowe marki Wallis, z którą została rozwiązana umowa franczyzowa w ramach restrukturyzacji portfela.

Łączne wydatki inwestycyjne w III kwartale 2013 r. wyniosły 27 mln zł, co oznacza spadek o 12 proc. r/r (narastająco w ciągu 9 miesięcy spadek o 30 proc. r/r do 102 mln zł). W III kwartale br. nakłady na nowe punkty sprzedaży zostały zdecydowanie obniżone o 75 proc. r/r do 4 mln zł, ze względu na ograniczenie ekspansji, z uwagi na zauważalne oznaki spowolnienia gospodarczego w niektórych segmentach sprzedaży detalicznej.