KFC
KFC

Grupa AmRest miała w III kw. 2013 roku 7,5 mln zł zysku netto. Zysk netto grupy AmRest wyniósł w trzecim kwartale 2013 roku 7,5 mln zł wobec 26 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w III kwartale 30,8 mln zł (wobec 38,4 mln zł EBIT przed rokiem) i był wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 25,8 mln zł.

EBITDA spadła w III kwartale do 77,8 mln zł z 81,9 mln zł rok wcześniej i była bliska oczekiwaniom analityków na poziomie 73,6 mln zł.

Przychody grupy w III kwartale 2013 wyniosły 696,4 mln zł wobec 602,7 mln zł rok wcześniej i były zgodne z konsensusem PAP na poziomie 703,4 mln zł.

Zarówno w trzecim kwartale, jak i narastająco od początku roku, największą poprawę przychodów zaobserwowano w Rosji. Sprzedaż restauracji prowadzonych przez grupę wzrosła w trzecim kwartale i w ujęciu skumulowanym od początku roku o odpowiednio 22,9 proc. i 25,4 proc. w walutach polskim złotym (odpowiednio 30,5 proc. oraz 31,5 proc. w lokalnej walucie).

Silny wzrost był rezultatem zarówno rosnącej sprzedaży w restauracjach porównywalnych jak i dynamicznego tempa nowych otwarć. W ciągu ostatniego roku (w okresie od 1 października 2012 roku do30września 2013 roku) AmRest otworzył na rynku rosyjskim 11 nowych restauracji zwiększając liczbę prowadzonych w tym kraju lokali do 71.

W Europie Środkowo-Wschodniej wyniki sprzedaży w trzecim kwartale 2013 w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 poprawiły się o 7,7 proc. Skumulowany wzrost przychodów uwzględniający trzy kwartały roku 2013 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 wyniósł 7,0 proc.

Poprawa dynamiki przychodów w trzecim kwartale wynika, podobnie jak w przypadku dywizji hiszpańskiej, z nowych otwarć restauracji (43 w ciągu ostatniego roku) oraz poprawy trendów w restauracjach porównywalnych KFC. Sprzedaż porównywalna w KFC była w trzecimkwartale2013 na poziomie zbliżonym do wyników ubiegłorocznych. Pozostałe marki odnotowują poprawę sprzedaży porównywalnej.