W trzecim kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody spółki Czerwona Torebka ze sprzedaży osiągnęły poziom 49,430 tys. zł w porównaniu do 12,724 tys. zł uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 27,5 mln złotych.

Narastająco po 9 miesiącach bieżącego roku całkowite przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 101,279 tys. zł i były o 50,819 tys. zł (tj. 100,71 proc.) wyższe od przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Czerwona Torebka, jak poinformowano w komunikacie, jest na etapie istotnych inwestycji, w okresie sprawozdawczym dokonała przejęcia spółek: Merlin.pl SA i Małpka SA, a także uruchamia własną sieć dyskontów.

Wzrost przychodów w omawianym okresie to z jednej strony efekt wzrostu przychodów z tytułu wynajmu powierzchni handlowej, z drugiej zaś strony przychody dynamicznie rozwijającego się segmentu, jakim jest działalność handlowa.

Ze względu na istotne inwestycje, strata netto Grupy Czerwona Torebka wygenerowana w okresie 9 miesięcy 2013 roku wyniosła 27,589 tys. zł, w porównaniu do zysku netto 19,760 tys. zł uzyskanego w analogicznym okresie roku 2012.

Narastająco po 9 miesiącach bieżącego roku koszty własne sprzedaży osiągnęły poziom 64,898 tys. zł i były o 40,778 tys. zł (tj. 169,06 proc.) wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W trzecim kwartale 2013 roku nastąpił również wzrost kosztów własnych sprzedaży o 27,110 tys. do 31.283 tys. zł czyli wzrost o 649,65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wzrost kosztów własnych wynika przede wszystkim z pojawienia się nowego segmentu działalności i przypisanego do niego kosztu sprzedaży towarów oraz kosztów związanych ze sprzedażą obiektów. Koszty ogólnego zarządu po 9 miesiącach bieżącego roku wyniosły 28,496 tys. zł, a więc wzrosły o 44,33 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Największy wpływ na zwiększenie kosztów zarządu miały poniesione wydatki związane z procesem akwizycji oraz doradztwem finansowym i kosztami poniesionymi na zdobycie finansowania zewnętrznego w postaci zapłaconych prowizji za usługi.

Czerwona Torebka to Grupa Handlowa. W 2013 roku w portfelu firmy znalazły się sklep internetowy Merlin.pl oraz sieć sklepów typu convenience – Małpka Express. Spółka w swoim portfolio posiada również sieć pasaży handlowych. Pod koniec 2013 roku rusza budowana od podstaw nowa sieć detaliczna.

Czerwona Torebka jako spółka akcyjna została założona w 2007 r. i stanowi kontynuację działalności prowadzonej przez rodzinę P. Świtalskich, głównych akcjonariuszy firmy. W grudniu 2012 r. akcje Czerwonej Torebki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.