W III kwartale 2013 roku spółka Intersport Polska SA wypracowała porównywalne przychody ze sprzedaży towarów i usług oraz zmniejszyła stratę brutto o 29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku – poinformowano w komunikacie.

W okresie od lipca do sierpnia 2013 roku spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50.166 tys. zł, czyli porównywalne jak w III kwartale 2012 roku (było: 50,331 tys. zł) oraz odnotowała stratę brutto w wysokości 1,913 tys. zł, czyli o 29 proc. mniejszą niż w analogicznym okresie 2012 roku (strata była na poziomie: 2,692 tys. zł).

Narastająco, od stycznia do września 2013 roku, spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 159,860 tys. zł, czyli o 8,8 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (było: 175 260 tys. zł, w tym 13,323 tys. zł z dodatkowej sprzedaży licencjonowanych produktów UEFA Euro 2012).

Mniejsza strata w III kwartale 2013 roku, jak poinformowano, związana jest z optymalizacją kosztów oraz z wyższą marżą w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ze względu na sezonowość sprzedaży artykułów sportowych, spółka rokrocznie w III kwartale odnotowuje straty.

– Z roku na rok spółka stara się ograniczać stratę poprzez szereg działań związanych z aktywizacją sprzedaży. W III kwartale 2013 roku spółka podpisała nową umowę najmu lokalu handlowego w CH Zakopianka w Krakowie oraz przedłużyła umowę najmu lokalu handlowego zlokalizowanego w Galerii Wisła w Płocku. Obie umowy zostały zawarte na lepszych warunkach finansowych, co powinno w przyszłości poprawić rentowność tych sklepów – poinformował zarząd spółki Intersport SA.