W III kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress wypracowała 9,8 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 8,9 mln zł w tym samym okresie przed rokiem – poinformowała spółka w komunikacie.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 9,8 mln zł, przy 28,7 mln zł zysku w III kwartale 2012 roku. Spółka zanotowała jednocześnie 7,6 mln zł skonsolidowanej straty, podczas gdy w III kw. zeszłego roku było to 36 mln zł zysku.

Największy wpływ na osiągnięty wynik, jak poinformowano, miały przeszacowania nieruchomości do wartości godziwej. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości spółka poddaje cyklicznej wycenie niezależnych rzeczoznawców zarówno istniejące obiekty, jak i te, które są w fazie realizacji.

– Aktualizacje te są na bieżąco rozpoznawane w zysku netto. W minionym kwartale bilans przeszacowań jest negatywny, głównie w związku z osłabieniem się euro wobec złotego. W zysku zostało rozpoznane 5,3 mln zł w efekcie przeszacowania postępów prac na inwestycjach w Chojnicach i Oleśnicy. Jednocześnie jednak deprecjacja euro skutkowała obniżeniem wyceny nieruchomości w Legnicy i Świdnicy o 8,3 mln zł. Spółka stosuje formę „naturalnego hedgingu”, denominując kredyty inwestycyjne w euro, co pozwala częściowo wyeliminować wpływ kursów na wyniki. W ubiegłym kwartale obniżenie wyceny kredytów dodało jednak do wyniku netto jedynie 6,7 mln zł – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, zgodnie z nowym projektem Galerii Piła jej powierzchnia zmniejszyła się o 1 tys. mkw., co pociągnęło za sobą obniżenie wyceny obiektu na tym etapie zaawansowania prac o 4,6 mln zł. Na wynik netto miały również wpływ koszty emisji obligacji serii D i odsetek od tych obligacji w wysokości 1,9 mln zł

Obecnie Grupa realizuje trzy inwestycje na różnym stopniu zaawansowania: Pogodne Centrum w Oleśnicy, Galerię Piła oraz park handlowy w Krośnie.

Budowa Pogodnego Centrum ruszyła w czerwcu 2013 roku, a otwarcie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Natomiast budowa inwestycji w Pile zostanie zakończona w III kwartale 2014 roku. Inwestycja w Miejscu Piastowym k. Krosna jest na etapie daleko posuniętych przygotowań. Obecnie finalizowane są procedury administracyjne oraz negocjacje związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy.

Jednocześnie Rank Progress prowadzi prace projektowe związane z inwestycjami w Mielcu, Olsztynie, Kołobrzegu, Wejherowie, Duchnowie oraz Kielcach.

15 listopada br. otwarte zostało regionalne centrum handlowe Brama Pomorza w Lipienicach pod Chojnicami.

W związku z prowadzonymi i planowanymi inwestycjami, zarząd spodziewa się w najbliższym czasie pozytywnego wpływu na wyniki przeszacowań dokonywanych wraz z postępem prac. Prowadzone są również zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży kilku obiektów handlowych. Spodziewana realizacja transakcji dostarczy spółce znacznych środków na dalsze inwestycje – poinformowano.