Gino Rossi

Skonsolidowane przychody Grupy Gino Rossi wypracowane w trzech kwartałach 2013 roku wyniosły 158,9 mln zł i były o 2,7 proc. wyższe od przychodów grupy w tym samym okresie roku ubiegłego – poinformowano w komunikacie spółki.

Sprzedaż marek Gino Rossi i Simple z wyłączeniem sprzedaży komponentów do produkcji, w okresie styczeń-wrzesień 2013 roku wzrosła o 7 proc. w ujęciu rok do roku.

– Na podkreślenie zasługuje dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej marki Gino Rossi. We wrześniu sprzedaż w salonach Gino Rossi wzrosła o 44 proc., a w październiku była wyższa o 39 proc., w porównaniu rok do roku. To potwierdzenie dobrze dopasowanej do oczekiwań naszych klientek i klientów kolekcji jesienno-zimowej Gino Rossi – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna marki Simple CP jest po trzech kwartałach tego roku na podobnym poziomie w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż Simple CP jest zgodna z założeniami spółki.

– Warto podkreślić, że nie zwiększaliśmy sieci sprzedaży Simple, a sprzedaż z metra wciąż jest na wysokim poziomie – informuje zarząd spółki.

Skonsolidowana marża brutto wypracowana w trzech kwartałach 2013 roku wzrosła do 43,83 proc. wobec 41,26 proc. marży brutto wypracowanej w tym samym okresie roku ubiegłego. Natomiast marża brutto, po wyłączeniu sprzedaży komponentów do produkcji, wyniosła po trzech kwartałach tego roku 48,4 proc., podczas gdy w analogicznym okresie 2012 roku marża ta wynosiła 46,8 proc.

W trzecim kwartale 2013 roku skonsolidowana marża na sprzedaży wyniosła 42,43 proc. i była wyższa o blisko 4 p.p. od marży zanotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Szczególnie zadowoleni jesteśmy z wypracowanego w trzecim kwartale tego roku wyższego zysku ze sprzedaży w porównywaniu z trzecim kwartałem 2012 roku – było to jedno z podstawowych zadań, jakie postawiliśmy sobie do realizacji. Zysk brutto ze sprzedaży w trzecim kwartale 2013 r. wyniósł 2,1 mln zł, natomiast w trzecim kwartale 2012 r. było to 68 tys. zł – poinformował zarząd.

Przypomnijmy, celem zarządu w trzecim kwartale była poprawa rentowności w Grupie Gino Rossi. Z opublikowanych danych finansowych wynika, że założony cel został osiągnięty. Wzrost sprzedaży detalicznej oraz zwiększenie marży brutto potwierdzają odzyskanie trwałej zdolności operacyjnej Grupy Gino Rossi do wypracowania dodatnich wyników i wzrostu rentowności.

– Pozytywne wyniki finansowe po trzech kwartałach i dobrze zapowiadający się czwarty kwartał pozwalają nam w pełni podtrzymać prognozę przychodów i wyniku EBITDA na 2013 rok, czyli 229 mln zł sprzedaży i 14 mln zł EBITDA. W trzecim kwartale prowadziliśmy również prace nad uplasowaniem drugiej emisji obligacji w celu pozyskania kapitału obrotowego dla Grupy Gino Rossi. Emisja obligacji o wartości 15 mln zł została z sukcesem uplasowana w październiku. Środki pozyskane z dwóch emisji obligacji, w sumie 35 mln zł (20 mln zł w czerwcu i 15 mln zł w październiku), zostały przeznaczone w części na spłatę kredytów bankowych (emisja pierwszej serii) i na wzmocnienie kapitału obrotowego firmy, aby zwiększyć wolumen sprzedaży. Przede wszystkim chodzi o segment obuwniczy, gdzie mamy dużo zamówień, ale do tej pory nie mieliśmy wystarczających środków finansowych na ich realizację. Efekty zwiększenia kapitałów pracujących powinny być widoczne już od pierwszego kwartału przyszłego roku. Czwarty kwartał tego roku dla segmentu obuwniczego powinien być również dobry, a dla odzieżowego zgodny z naszymi założeniami. Plan na czwarty kwartał zakłada poprawę wyniku EBITDA i przychodów w stosunku do ubiegłego roku – poinformował zarząd Gino Rossi SA.