Vistula

Emisja pięcioletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł, pozwoli na znaczące ograniczenie zagrożeń dla bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group SA, co w dalszej perspektywie powinno przełożyć się na rozszerzenie planów rozwojowych dla posiadanych marek detalicznych – poinformował zarząd spółki Vistula Group.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami spółka będzie dążyć do zwiększenia przychodów ze sprzedaży, poprawy uzyskiwanej marży oraz zwiększenia efektywności funkcjonującej sieci detalicznej.

W segmencie odzieżowym szczególne znaczenie będzie miało wykorzystanie rosnącego potencjału sprzedażowego marki Vistula Red oraz jak najszybsze odwrócenie niekorzystnych tendencji w dynamice sprzedaży marki Deni Cler.

W segmencie jubilerskim podstawowym celem w kolejnych kwartałach będzie utrzymanie poziomu marży brutto powyżej 52 proc.

Tak jak dotychczas głównymi narzędziami umacniania pozycji rynkowej będą zrównoważona rozbudowa sieci detalicznej, rozwój oferty asortymentowej pod względem różnorodności, jakości i wzornictwa, a także doskonalenie jakości obsługi klienta.

– W zakresie działań rozwojowych Grupy Kapitałowej, w 2013 roku planowane otwarcia nowych salonów skupiły się w końcówce III i na początku IV kwartału. W okresie od początku bieżącego roku do połowy listopada 2013 roku otwarte zostały nowe salony i stoiska firmowe o łącznej powierzchni 1,2 tys. mkw. W tym samym okresie Grupa zmniejszyła powierzchnie handlowe w nierentownych lokalizacjach o ok. 870 mkw. – czytamy w komunikacie spółki.

Jednocześnie w ramach wdrożenia nowego shop conceptu, Grupa przeprowadziła lifting, 10 najlepszych salonów marki Vistula. Projekt ten będzie kontynuowany również w przyszłym roku do czasu zmiany wizerunku większości posiadanych salonów. Inwestycje w rozwój własnej sieci handlowej, podobnie jak w latach ubiegłych, będą finansowane ze środków pochodzących z działalności operacyjnej.

Grupa Kapitałowa, jak poinformowano, coraz więcej uwagi i środków będzie poświęcać zwiększeniu udziału sklepów internetowych marek Vistula, Wólczanka i W. Kruk w przychodach ogółem.

Znajduje to wyraz w rozszerzeniu wolumenu produktów sprzedawanych w ofercie online, modyfikowaniu szaty graficznej i poprawie funkcjonalności witryn sklepów internetowych, a także w systematycznym zwiększaniu budżetów marketingowych. Grupa Kapitałowa będzie prowadziła także intensywne działania w zakresie tradycyjnych form wsparcia marketingowego sprzedaży poprzez reklamę prasową, internetową, kampanie outdoorowe oraz reklamę kinową.

W III kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 90,7 mln zł i były na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż detaliczna w III kwartale 2013 roku wyniosła 83,9 mln zł i była o 1,4 mln zł (2 proc.) wyższa od sprzedaży detalicznej w III kwartale 2012 roku.

Na koniec III kwartału 2013 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej wynosiła 24,1 tys. mkw. i była porównywalna z rokiem poprzednim. Nieznaczny spadek powierzchni segmentu jubilerskiego został skompensowany wzrostem powierzchni w segmencie odzieżowym.