Organic Farma Zdrowia
Organic Farma Zdrowia

Sprzedaż firmy Organic Farma Zdrowia wyniosła w trzecim kwartale 2013 roku 9,1 mln zł wobec 8,5 mln zł w analogicznym okresie 2012 r. Strata netto wyniosła 547 tys. zł wobec 498 tys. zł straty w trzecim kwartale 2012 r. – poinformowała spółka w komunikacie.

Cała grupa kapitałowa Organic Farma Zdrowia w trzecim kwartale 2013 r. wypracowała 11,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 393 tys. zł straty netto podczas gdy w analogicznym okresie 2012 r. obroty wyniosły 10,5 mln zł, a strata netto 483 tys. zł.

Narastająco, po trzech kwartałach grupa uzyskała 37,6 mln złotych sprzedaży co daje ponad 10 proc. wzrost do roku 2012 i stanowi rekordową sprzedaż w historii grupy. Nastąpiła dalsza znacząca poprawa rentowności grupy, która wypracowała 244 tys. zł. zysku na sprzedaży wobec 768 tys. zł po 3-ech kwartałach 2012 i -191 tys. zł straty netto wobec -1.108 tys. zł po 3-ech kwartałach 2012 – czytamy w komunikacie.

Organic Farma Zdrowia S.A. to sieć samoobsługowych delikatesów z ekologiczną żywnością, kosmetykami i środkami higieny osobistej oraz domowej. Na koniec trzeciego kwartału 2013 roku sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 23 delikatesów znajdujących się w największych galeriach i centrach handlowych.