Delikatesy Alma

Plany inwestycyjne przyjęte przez spółkę dominującą Alma Market SA na 2013 rok zakładały otwarcie łącznie do ośmiu nowych lokali handlowych Delikatesy Alma, z czego czterech w aglomeracji warszawskiej, dwóch w Gdyni i po jednym w Krakowie i Olsztynie.

Siedem z ośmiu zaplanowanych obiektów prowadzi już działalność handlową, natomiast 23 listopada br. będzie mieć miejsce otwarcie Delikatesów Alma w Krakowie. Ponadto w bieżącym roku uruchomiony zostanie w Warszawie również jeden sklep typu convenience, funkcjonujący pod brandem Food&Joy.

Prace adaptacyjne w części z uruchamianych w bieżącym roku obiektów handlowych wykonane zostały w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną, wykonaną na potrzeby poprzednich najemców tych lokali. Stąd wydatki inwestycyjne w tych obiektach były niższe – poinformowano w komunikacie.

W rezultacie nakłady na wszystkie projekty inwestycyjne w 2013 roku nie przekroczą łącznie 25 mln zł. Część projektów wymagających mniejszych wydatków finansowych Alma Market SA zrealizuje w całości w oparciu o środki własne.

Na refinansowanie wydatków związanych z realizacją pozostałych projektów spółka dominująca Alma Market SA uzyskała długoterminowy kredyt inwestycyjny. Udział kapitału dłużnego w finansowaniu tych inwestycji kształtuje się na poziomie ok.75-80 proc. Obecnie w ramach sieci działa ponad 40 sklepów Alma.

Strategia rozwoju spółki dominującej realizowana jest również poprzez sukcesywne zwiększanie wielkości sprzedaży za pośrednictwem kanału sprzedaży internetowej Alma24.pl. W lipcu 2013 rozszerzono zasięg Delikatesów Internetowych Alma24.pl o Olsztyn i okolice, natomiast od października 2013 możliwość zakupów poprzez ten kanał sprzedaży mają mieszkańcy Tarnowa, Zielonej Góry oraz okalających je miejscowości.

Spółka zależna Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska uruchomiła pięć nowych obiektów handlowych. W marcu uruchomiono nowy lokal w Lublinie, we wrześniu otwarto obiekt w Katowicach, natomiast w październiku działalność rozpoczęły placówki handlowe w Warszawie, Poznaniu i Gdyni. Do końca bieżącego roku ma zostać uruchomiony jeszcze jeden obiekt handlowy w Krakowie.

Z uwagi na niską rentowność operacyjną oraz wygaśnięcie umów najmu w roku 2013 podjęto decyzje o likwidacji trzech lokali.

Obecnie w ramach sieci Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska działają 44 obiekty. Finansowanie otwarć nowych lokalizacji jest zapewnione dzięki m.in. pozyskaniu na ten cel kredytu inwestycyjnego, który pokryje do 70 proc. wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych – podano w komunikacie.