Galeria Wilanów

Kardan podpisał umowę sprzedaży 27,75 proc. akcji Globe Trade Centre funduszowi Lone Star za 160 mln euro – poinformował zarząd spółki GTC w komunikacie.

Zamknięcie transakcji ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Kardan, prowadzący działalność w sektorach nieruchomości, infrastruktury wodnej i usług finansowych na rynkach wschodzących, o zamiarze sprzedaży pakietu akcji GTC inwestorowi strategicznemu informował już na początku października 2013 roku.

Decyzja o ewentualnym zbyciu posiadanego pakietu 27,75 proc. akcji w GTC SA, jak wówczas informowano, wynika głównie z potrzeb Kardan / GTC RE w zakresie płynności w związku z koniecznością spłaty zobowiązań kredytowych, jak również z powodu zbliżających się terminów spłaty kwoty głównej oraz odsetek z tytułu skryptów dłużnych wyemitowanych przez Kardan, które przypadają w lutym 2014 r. oraz 2015 r.

Kardan był założycielem GTC. Od momentu założenia swojego pierwszego funduszu w 1995 roku Lone Star zorganizował dwanaście prywatnych funduszy kapitałowych z łącznymi zobowiązaniami kapitałowymi o wartości ponad 45 mld dolarów. Fundusze Lone Star zajmują się nabywaniem nieruchomości komercyjnych i portfeli dłużnych. Od chwili powstania fundusze Lone Star zrealizowały ponad 1100 transakcji o łącznej cenie sprzedaży wynoszącej ponad 94 mld dol.