Wartość rynku sprzedaży detalicznej w internecie to 17,9 mld zł. Prognozy mówią, że wzrost w 2013 roku będzie wynosił 15%. Mimo kryzysu finansowego, e-handel funkcjonuje bardzo dobrze i w każdym roku odnotowuje kilkunastoprocentowe wzrosty.

Biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, wartość rynku znacznie wzrosła. Od 2008 roku rynek zwiększył się o 7,4 mld zł, a według prognoz w 2014 roku wzrośnie o prawie 50% do wartości 26,6 mld zł. Obecna wielkość sprzedaży w kanale internetowym to około 3,5% wartości całego handlu detalicznego w Polsce, jak wynika z badania PMR Research przeprowadzonego na potrzeby raportu „Handel internetowy w Polsce 2012. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2012- 2014”. Badanie konsumenckie zostało zrealizowane w czerwcu 2012 r.  techniką wywiadów telefonicznych CATI, a skontaktowano się z losowo dobraną próbą tysiąca dorosłych mieszkańców Polski, którzy kiedykolwiek dokonali zakupów online. W celu uzyskania tak dużej liczby wywiadów konieczny był kontakt z 1 987 osobami.

Najczęściej kupowanymi przez internet grupami produktów, a także usługami, były: odzież i obuwie, które zakupiło 62% respondentów, następnie RTV, AGD i sprzęt elektroniczny (59%) oraz bankowość (58%). Warto też wymienić książki (54%), części motoryzacyjne (53%), kosmetyki (38%), DIY i meble (37%). Jedną z najmniej popularnych grup produktowych były produkty spożywcze (7%). Klienci e-handlu to w zdecydowanej większości osoby, które mają duże doświadczenie w korzystaniu z internetu – ponad trzy czwarte (77%) z nich korzysta z sieci ponad pięć lat. Co więcej, są to zazwyczaj mieszkańcy dużych miast, posiadający wyższe wykształcenie oraz dysponujący wysokim dochodem w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym.

PMR
Polacy najczęściej kupują online odzież i obuwie

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu zostali również poproszeni o wybór zdań, które opisują ich podejście do e-zakupów. Mało zaskakujący jest najwyższy udział odpowiedzi zwracających uwagę na kwestię korzystnych cen produktów sprzedawanych online (76%). Na drugim miejscu uplasowała się opinia dotycząca wygody, jaka wiąże się z zakupami w sieci (brak konieczności udawania się na zakupy, wygodny system płatności, towar dostarczany na miejsce, itp.).

Malejąca dynamika wzrostu rynku w ostatnich latach i w roku najbliższym jest rezultatem oddziaływania dwóch czynników. Po pierwsze, rynek jest dojrzewający, powoli się nasyca i z roku na rok w mniejszym stopniu jest konkurencyjny dla sklepów tradycyjnych (ze względu na mniejsze różnice cenowe). Po drugie, zauważalny jest wpływ sytuacji kryzysowej, która z jednej strony przyczynia się do wzrostu liczby klientów wybierających ten kanał z uwagi na niższe ceny, a z drugiej negatywnie oddziałuje na konsumentów, którzy generalnie wstrzymują się z zakupami. Zwiększenie dynamiki prognozujemy na rok 2014, w którym powinny być widoczne skumulowane rezultaty wejścia dużych graczy do części segmentów w zeszłym i obecnym roku (np. Tesco, Zara i inne marki Inditex, część marek LPP, C&A, czy Deichmann), którzy obecnie potrzebują czasu na uruchomienie sklepów na szeroką skalę.