Plany inwestycyjne przyjęte przez spółkę dominującą Alma Market SA na 2013 rok zakładały otwarcie łącznie do ośmiu nowych lokali handlowych Delikatesy Alma, z czego czterech w aglomeracji warszawskiej, dwóch w Gdyni i po jednym w Krakowie i Olsztynie. Założono także stabilny rozwój sprzedaży za pośrednictwem Internetowych Delikatesów Alma24.pl oraz wzrost udziału kanału online w ogólnym wyniku sprzedażowym spółki.

Strategia rozwoju spółki dominującej realizowana jest poprzez sukcesywne zwiększanie wielkości sprzedaży za pośrednictwem kanału sprzedaży internetowej Alma24.pl. W lipcu 2013 rozszerzono zasięg Internetowych Delikatesów Alma24.pl o Olsztyn i okolice, natomiast od października 2013 możliwość zakupów poprzez ten kanał sprzedaży mają mieszkańcy Tarnowa, Zielonej Góry oraz okalających je miejscowości.

„W zeszłym roku osiągnęliśmy udział sprzedaży za pośrednictwem kanału online w stosunku do ogółu sprzedaży na poziomie 6%. Jest to wynik lepszy niż ten, którym może pochwalić się Tesco  po 12 latach działalności w Wielkiej Brytanii. Mimo, że w obecnych warunkach rynkowych trudno jest utrzymać dynamikę wzrostu, szacujemy tegoroczny udział kanału online na około 9%. Oficjalne wyniki opublikujemy jednak dopiero po zakończeniu IV kwartału, kluczowego dla sektora żywności.” – powiedział Stanisław Krzaklewski, Dyrektor Internetowych Delikatesów Alma24.pl.

23 listopada br. będzie mieć miejsce otwarcie Delikatesów Alma w Krakowie. Siedem pozostałych zaplanowanych obiektów prowadzi już działalność handlową. Ponadto w bieżącym roku uruchomiony zostanie w Warszawie również jeden sklep typu convenience, funkcjonujący pod brandem Food&Joy.

Nakłady na wszystkie projekty inwestycyjne w 2013 roku nie przekroczą łącznie 25 mln zł. Część projektów wymagających mniejszych wydatków finansowych Alma Market SA zrealizuje w całości w oparciu o środki własne.