Inwestycje
Inwestycje

Firma Kardan zakończyła proces sprzedaży 27,75 proc. akcji GTC – poinformowała spółka w komunikacie. Łączna kwota transakcji to 160 mln euro.

Kwotę 150 mln euro spółka Kardan otrzymała od Lone Star 22. Listopada 2013 roku. Pozostałe 10 mln euro zostało zdeponowana w imieniu GTC RE u notariusza, do 13 grudnia 2013 r., kiedy to zostanie przekazana GTC RE.

Spółka Kardan N.V., prowadząca działalność w obszarze nieruchomości, infrastruktury wodnej oraz usług finansowych na rynkach wschodzących, o sprzedaży akcji na rzecz inwestora strategicznego informowała już z początkiem października 2013 roku.

Decyzja zbyciu posiadanego pakietu 27,75 proc. akcji w GTC SA, jak informowano wówczas, wynika głównie z potrzeb Kardan / GTC RE w zakresie płynności w związku z koniecznością spłaty zobowiązań kredytowych, jak również z powodu zbliżających się terminów spłaty kwoty głównej oraz odsetek z tytułu skryptów dłużnych wyemitowanych przez Kardan, które przypadają w lutym 2014 r. oraz 2015 r.

Kardan identyfikuje i prowadzi działalność deweloperską dotyczącą aktywów na obiecujących rynkach wschodzących, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, WNP oraz w Chinach. Łączna wartość aktywów na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 1,1 mld euro, wartość przychodów osiągnęła 90 milionów euro w pierwszym półroczu 2013 r. Akcje Kardan są notowane na NYSE Euronext Amsterdam oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie. Kardan był założycielem GTC.