infografika-fraud-2048x926-1024x463

Według badań Eurobarometru, europejscy konsumenci korzystający ze sklepów online zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo transakcji. 76% z nich uważa, że ryzyko oszustwa w sieci wzrosło w ciągu ostatniego roku. Liczba nieufnych klientów wzrosła w porównaniu z rokiem 2012. 12% z kolei twierdzi, że ich konta w serwisach mediów społecznościowych i skrzynki e-mailowe już padły ofiarą hakerów.

Podczas gdy 70% użytkowników internetu z Unii Europejskiej jest świadomych możliwości, jakie oferują sprzedaż i bankowość online, jedynie 50% z nich decyduje się na skorzystanie z tych usług. Ta rozbieżność odzwierciedla negatywny wpływ elektronicznych oszustw na popularność sektora usług online. 37% konsumentów odczuwa dyskomfort związany z udostępnianiem swoich danych osobowych w sieci, a 35% ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.

“Nasza ankieta ukazuje destrukcyjny wpływ przestępstw dokonywanych w sieci na popularność usług online – zbyt wielu konsumentów obawia się skorzystać z pełnej gamy możliwości oferowanej przez internet. Ma to znaczący wpływ na wzrost sektora online. Musimy wzmocnić współpracę pomiędzy państwami członkowskimi UE bazując na standardach opracowanych przez Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością tak, aby doprowadzić do zatrzymania osób odpowiedzialnych za przestępczość elektroniczną.” – powiedziała Ceclila Malmström, Komisarz ds. Wewnętrznych Unii Europejskiej.

Z drugiej strony, coraz więcej obywateli Unii czuje, że są dobrze poinformowani o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością. Takie odczucia podziela 44% ankietowanych, co stanowi 6-procentowy wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Jednakże nie wszyscy wyciągają z tego faktu wnioski – jedynie 48% ankietowanych zmieniło w tym roku przynajmniej jedno internetowe hasło dostępu, co stanowi niewielki, 3-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2012.

Ankieta Eurobarometru objęła około 27 tys. respondentów we wszystkich państwach członkowskich UE. Oprócz powyżej wymienionych, raport podsumowujący ankietę zawiera m.in. następujące wnioski:

  • 87% respondentów unika udostępniania swoich danych osobowych w sieci (lekki spadek w porównaniu z 89% w roku 2012);
  • większość badanych wciąż uważa, że ich wiedza na temat cyberprzestępczości jest niedostateczna (52%, w porównaniu z 59% w ubiegłym roku);
  • 7% padło ofiarą internetowych oszustów;
  • znacznie wzrosła liczba użytkowników mobilnego internetu korzystających ze smartfonów (35%, w porównaniu do 24% w roku 2012) oraz z tabletów (14%, w porównaniu z 6% w zeszłym roku)