Komputronik Megastore
Komputronik Megastore

Komputronik SA osiągnął na dzień 30 września br. przychody w wysokości 742,5 mln zł, co daje wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego o 63,4 proc. Pozytywnie na wzrost obrotów oddziałuje systematyczny wzrost liczby partnerów handlowych, a także wzrost udziału sprzedaży e-commerce i eksportu.

Spółka nadal realizuje wcześniej przyjętą politykę ograniczonego wzrostu poprzez zdywersyfikowane kanały obsługi klientów, zwracając szczególną uwagę na właściwą politykę zakupową, która w obecnej sytuacji rynkowej (szybkie zmiany we wprowadzanych do sprzedaży technologiach, rosnący wpływ sprzedaży e-commerce i spłaszczenie polityki cenowej firm konkurencyjnych) jest głównym kreatorem marży handlowej firmy.

W omawianym okresie spółka osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 56,7 mln zł, przy marży handlowej wynoszącej 7,6 proc. Na uzyskany wynik na sprzedaży wpływ miały takie czynniki jak: ograniczenia programów dopłat oferowanych przez producentów oraz wzrost sprzedaży eksportowej prowadzonej na niższych marżach niż sprzedaż detaliczna, ale też generującej zdecydowanie niższe koszty operacyjne.

Spółka wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 6,1 mln zł w porównaniu do 0,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.