holiday_online_reatailing

Sklepy internetowe odnotowują w ciągu kilku ostatnich tygodni roku wzmożony ruch. Z badania przeprowadzonego wśród sprzedawców działających na oprogramowaniu Shoper wynika, że niemal 40% spośród nich spodziewa się w tym czasie lepszych wyników sprzedaży niż w 2012.

Prawie 40% właścicieli sklepów internetowych ocenia, że nadchodzący czas zakupów przedświątecznych przyniesie im lepsze lub znacznie lepsze wyniki finansowe niż w 2012. Co piąty szacuje wzrost sprzedaży na poziomie 25-49% Zdaniem badanych, źródłem pozytywnych prognoz jest przede wszystkim lepsza (ciekawsza) oferta produktowa niż ta dostępna w roku 2012 (blisko 54,2 proc. badanych), rosnąca liczba osób korzystających z internetu, a także wzrost rozpoznawalności marki sklepu wśród klientów.

Niemal 70 proc. ankietowanych właścicieli sklepów internetowych ma w planach przygotowanie wyjątkowych ofert dla kupujących. W 2012 roku plany takie deklarowało 60% badanych. Co trzeci właściciel e-sklepu (30,7%) nie planuje żadnych dodatkowych działań (w 2012 było to 41% badanych).

Jak wynika z badania, w tym roku, podobnie, jak w latach poprzednich najpopularniejszym rodzajem oferty świątecznej będzie atrakcyjna cena czy promocja – wskazało je 60% badanych. Tego typu strategia traci jednak na popularności. W 2012 roku wybrało je ponad 68% Sprzedawcy zamierzają też proponować nowe, wyjątkowe produkty, rabaty na zakup kilku rzeczy oraz kupony rabatowe. Niemal 27% badanych zadeklarowało także udział w organizowanym już po raz czwarty Dniu Darmowej Dostawy.

W 2012 rokunajbardziej popularnym sposobem dotarcia do klienta była inwestycja w reklamę internetową (52,4%). W 2013 roku najczęściej wymienianym narzędziem są akcje w mediach społecznościowych – co drugi właściciel (50,2%) planuje je podjąć. Na drugim miejscu pod względem popularności jest reklama on-line (ponad 49%), na trzecim wykorzystanie newsletterów – prawie 40% badanych deklaruje skorzystanie z tego narzędzia. Do 38% zmalało zainteresowanie działaniami SEO – w 2012 roku było to 48,8%.

Z raportu wynika, że w 2011 roku największą przeszkodą dla handlu internetowego, według opinii badanych, było spowolnienie gospodarcze (34,8%). W 2012 była to silna konkurencja bezpośrednia (blisko 40%). W 2013 roku ponad 61% badanych ponownie wskazało na silną konkurencję bezpośrednią, ale także na brak zaufania ze strony klientów (niemal 37%).

„Zapowiada się kolejny optymistyczny sezon zakupów świątecznych w e-sklepach. Biorąc pod uwagę planowane przez właścicieli działania oraz dobrane pod tym kątem narzędzia konsumenci powinni być zadowoleni. Na pewno będzie to, jak każdego roku, intensywny okres dla transakcji zawieranych on-line.” – mówi Krzysztof Krawczyk, prezes DreamCommerce SA., właściciela Shopera.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 06.11.2013 – 20.11.2013 roku wśród właścicieli sklepów internetowych reprezentujących różne branże. W badaniu udział wzięło 365 respondentów. Odpowiedzi zostały zebrane na podstawie formularza ankiety, który zawierał pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Badanie zrealizowała firma DreamCommerce SA, twórca i dostawca oprogramowania Shoper.