Justyna Skorupska, dyrektor zarządzająca Fact-Finder Poland, została wybrana na stanowisko Przewodniczącej Rady izby e-Commerce Poland.

E-Izba jest podmiotem, który reprezentuje branżę e-commerce. Jej celem jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez edukację, wymianę know-how, ale również przez skuteczne reprezentowanie wspólnych interesów branży przed administracją rządową. Izba powstała w styczniu bieżącego roku z inicjatywy 34 podmiotów. Posiada 110 członków założycieli.

„Nasza organizacja prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: legislacji, edukacji oraz badań rynku. Działamy też na rzecz profesjonalizacji branży, nieco „zepsutej” przez media. Chcemy skończyć z obiegową opinią, że sprzedaż w internecie może prowadzić każdy. To jest wyjątkowo trudna gałąź handlu, wymaga ogromnej wiedzy, zaplecza logistycznego i technologicznego.” – mówi Justyna Skorupska.

Izba ma za zadanie reprezentować przedsiębiorców przed organami legislacji. Od sierpnia ma ona statut izby gospodarczej, co oznacza, że wszelkie akty prawne mające wpływ na przedsiębiorców e-commerce muszą być konsultowane z izbą. „Obecnie najpilniejszym projektem jest wdrożenie nowej dyrektywy UE i nowa ustawa o prawach konsumenta. Naszym zadaniem jest wspomóc rząd w tworzeniu prawa, które będzie dostosowane do realiów rynku. Obecnie obowiązujące regulacje są zdecydowanie przestarzałe, świat poszedł do przodu.” – wyjaśnia Jsutyna Skorupska.

Izba prowadzi również akcję edukacyjną wśród przedsiębiorców. Ma ona na celu uzmysłowienie im, że wprowadzenie nowej dyrektywy nie jest zagrożeniem, lecz szansą. „Dyrektywa owszem nakazuje sprzedawcy pokryć koszty zwrotu towaru oraz wydłuża do 14 dni czas reklamacji, jednak w efekcie przedsiębiorcy na tym skorzystają. Będą bardziej konkurencyjni wobec tradycyjnego handlu.” – przekonuje Justyna Skorupska. Jak wyjaśnia, edukacyjna działalność izby polega na uświadamianiu nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów. Wspólnie z Pocztą Polską prowadziła ostatnio akcję „Kupuję w internecie.”

Równie istotna jest również działalność mająca na celu badanie polskiego rynku e-commerce. „Do tej pory nie dysponowaliśmy dogłębnymi badaniami w tym zakresie. Izba e-Commerce podjęła wspólnie z Gemiusem pierwszą próbę przeprowadzenia tego typu badań, potrzebne są jednak jeszcze dokładniejsze analizy.” – wyjaśnia Justyna Skorupska.

Justyna Skorupska ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Pracę zawodową zaczęła jako programistka w firmach IT, od 2000 roku pracowała jako system administrator, a potem senior analyst oraz IT Project manager w firmie Polkomtel. W 2006 roku rozpoczęła pracę jako research & development director w Polskich Książkach Telefonicznych. Następnie pracowała w firmach: Sensi Soft, NetSprint.pl, JS Consulting. W 2010 roku została współwłaścicielem marki IPMS Internet, posiadającą wyłączne prawo do sprzedaży produktów Fact-Finder w Polsce. W 2011 roku została prezesem zarządu Imerge, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach biznesowo-technologicznych wspierających budowę i rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży e-commerce. W 2013 roku została dyrektorem zarządzającym Fact-Finder Partner Polska. Obecnie zarządza firmą, opracowuje i realizuje strategię rozwoju, rozwija portfel usług, pozyskuje i obsługuje klientów strategicznych.

FACT-Finder to platforma wyszukiwania i nawigacji dedykowana dla e-commerce. Jest ekspertem w dziedzinie rozwiązań wyszukiwania dedykowanych dla e-commerce. Kreator nowych standardów w polskim e-commerce, dających przewagę konkurencyjną i zwiększone wskaźniki finansowe, w oparciu o najlepsze praktyki Europy Zachodniej.