CCC
CCC

Zarząd spółki CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2013 wyniosły 180,6 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 62,3 proc.

Przychody za okres styczeń – listopad 2013 roku wyniosły 1 466,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 o 22,4 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za listopad wyniosły 177,1 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 63,7 proc., narastająco za okres styczeń – listopad wyniosły 1 405,0 mln zł i były wyższe o 22,5 proc. w stosunku do tego samego okresu 2012 roku.

Jak już informowaliśmy, trzeci kwartał 2013 roku był okresem intensywnej ekspansji na rynkach zagranicznych spółki CCC. Zgodnie z przyjętą strategią grupy oddano do użytku 12 nowych sklepów na Węgrzech, 4 w Austrii, 2 w Słowenii, 1 w Chorwacji oraz 1 w Turcji.

Na koniec września 2013 roku sieć sprzedaży CCC SA liczyła 720 placówek.