dryzone

Sprzedaż alkoholu za pośrednictwem internetu może naruszać warunki udzielenia koncesji oraz przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości– orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Tym samym utrzymał w mocy decyzję odbierającą jednemu z wrocławskich sklepów online koncesję na sprzedaż alkoholu.

Cała sprawa miała swój początek w roku 2012, kiedy to urzędnicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu zorientowali się, że jeden z wrocławskich hipermarketów sprzedaje alkohol nie tylko w sklepie stacjonarnym, ale również za pośrednictwem internetu. Uznali oni, że przedsiębiorstwo narusza w ten sposób warunki udzielenia koncesji, które wymagają prowadzenia sprzedaży w ściśle określonym miejscu, i złożyli wniosek do prezydenta miasta o cofnięcie zezwolenia. Prezydent do tego wniosku się przychylił.

Mimo że prawnicy hipermarketu zaskarżyli decyzję prezydenta, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie przychylił się do ich zażalenia. „W opinii organu II instancji zebrany w jego toku materiał dowodowy jednoznacznie wykazał, że Spółka uchybiła temu obowiązkowi [prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w ściśle wyznaczonym miejscu – przyp.red.], umożliwiając zakup napojów alkoholowych nie tylko bezpośrednio w punkcie sprzedaży ale – za pośrednictwem internetu – także poza punktem sprzedaży wykazanym w zezwoleniu” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Mimo, że wyrok jest wiążący tylko dla stron konkretnej sprawy, to jak pokazuje praktyka, może w przyszłości zostać wykorzystany przy wykładni przepisów.

Napoje alkoholowe w swojej ofercie online posiadają sieci E. Leclerc i Auchan. Ze sprzedaży alkoholu w swoim sklepie internetowym wycofała się sieć hipermarketów Tesco. „Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przepisy są na tyle niejasne co do miejsca sprzedaży, że mogą się obrócić przeciwko nam. Ich wykładnia jest uzależniona od interpretacji lokalnych urzędników i sądów” – powiedział Michał Sikora, rzecznik prasowy Tesco dla portalu wp.pl.