Grupa Tesco podała wyniki finansowe za trzeci kwartał bieżącego roku. W Europie zanotowano spadek o 1 proc.

Sprzedaż LfL (z wyłączeniem paliw) w trzecim kwartale 2013 roku przedstawia się następująco: Polska – spadek o 0,7 proc. (4,5 proc. w drugim kwartale 2013), Czechy – spadek o 4,9 proc. (5 proc. w drugim kwartale), Węgry – 1,3 proc. (0,4 proc. w drugim kwartale), Słowacja – 5,7 proc. (4,4 proc. w II kw.), Turcja – 3,5 proc. (10,7 proc. w II kw.), Irlandia – 8,1 proc. (4,4 proc. w II kw.).

W raportowanym okresie sprzedaż całej Grupy wzrosła o 0,6 proc. (z wyłączeniem paliw przy aktualnym kursie walut).

Sprzedaż międzynarodowa wzrosła o 0,1 proc., w Azji – o 1,1 proc. w Wielkiej Brytanii – o 0,9 proc. Biorąc pod uwagę sprzedaż LfL (również z wyłączeniem paliw), firma zanotowała spadki we wszystkich wymienionych wyżej regionach: Grupa – spadek o 2,5 proc., sprzedaż międzynarodowa – 4,6 proc., Azja – 5,1 proc., Europa – 4 proc., a Wielka Brytania – 1,4 proc.

– Pomimo trudnej sytuacji na rynkach międzynarodowych nasza działalność w niektórych krajach idzie lepiej. To efekt prowadzonych działań związanych z przekształceniem naszej oferty. Środowisko handlowe również w najbliższej przyszłości pozostanie trudne, szczególnie w Tajlandii, ale jesteśmy w stanie poprawić wyniki w Polsce i Turcji w następstwie działań podjętych w pierwszej połowie roku – skomentował Philip Clarke, Chief Executive Tesco.

W Polsce Tesco działa od 1996 roku. Obecnie w ramach sieci działa 446 sklepów Tesco w różnych formatach. Na Słowacji sieć istnieje od 1996 roku i obecnie ma 136 sklepów. W Czechach Tesco ma 376 sklepów i także działa od 1996 roku. Na Węgrzech Tesco ma 216 sklepów i działa od 1995 roku.