scsandinavia

Według raportu Northern Europe B2C, opublikowanego przez Ecommerce Europe, całkowita wartość północnoeuropejskiego rynku e-commerce wynosiła w 2012 roku 28,4 miliardów euro. Przewiduje się, że w 2013 roku osiągnie ona 31 miliardów euro.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z European Measurement Standard for Ecommerce (EMSEC). Zawierają informacje na temat Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii i Krajów Bałtyckich. Populacja w tych regionach w 2012 roku wynosiła według szacunków 32,1 miliona (3,9% populacji Europy). Dostępność internetu wynosi natomiast 86%, czyli więcej niż średnia europejska (66%) oraz średnia w Unii Europejskiej (76%). Najlepiej podłączona do sieci jest Islandia (95%), tuż za nią plasuje się Norwegia (93%) i Szwecja (92%). Region jest obecnie czwarty pod względem wielkości rynku sprzedaży internetowej z 9,2% udziału w rynku europejskim.

Według raportu, całkowita wartość rynku e-commerce B2C w krajach północnoeuropejskich wynosiła w 2012 roku 28,4 miliarda euro, co stanowiło 10% wzrost w porównaniu z 2011 rokiem. Przewiduje się, że internetowa sprzedaż towarów i usług osiągnie w 2013 roku wartość 31 miliardów euro, co stanowiło będzie 7,1% wzrostu w porównaniu z 2012 rokiem.

Dania jest liderem w regionie, wartość tamtejszego rynku online wynosi 7,4 miliarda euro. Przewiduje się, że kraj ten utrzyma swoją wiodącą pozycję w 2013 roku, a wartość sprzedaży osiągnie 8,3 miliarda euro. Danię doganiają jednak Szwecja i Norwegia. Wartość rynku szwedzkiego szacuje się w 2013 roku na 8,1 miliarda euro, a norweskiego – na 7,6 miliarda euro. Prognoza dla Finlandii, która zajmuje czwarte miejsce, to sprzedaż o wartości 5,6 miliarda euro.

Mimo że pod względem wartości sprzedaży kraje Bałtyckie i Islandia zostają nieco z tyłu, zanotowały one najbardziej dynamiczny wzrost rynku e-commerce, pomiędzy 20% a 30% w 2013 roku. Każdy z nich wygenerował sprzedaż pomiędzy 100 milionami euro a 300 milionami euro.

Raport pokazuje również, że wydatki online liczone przeciętne na jedno gospodarstwo domowe w północnej Europie wynoszą więcej niż średnia w Unii Europejskiej. W 2012 roku w Północnej Europie 19 milionów klientów kupiło produkty bądź usługi online. Jedna rodzina wydała w internecie średnio 2.145 euro. Dla przeciętnego europejskiego gospodarstwa było to 1.400 euro, a obywatele Unii Europejskiej wydawali średnio 1.696 euro na gospodarstwo. Najwięcej wydali Norwegowie, średnio 2.981 na gospodarstwo domowe. Tuż za nimi plasują się Finowie (2.821 euro) i Duńczycy (2.868 euro). W całej Unii Europejskiej tylko obywatele Wielkiej Brytanii wydają więcej online.

Z drugiej strony przepaść w poziomie wydatków dzieli od Europy kraje Bałtyckie: Estonię (455 euro), Łotwę (500 euro) i Litwę (680 euro). Kraje te mają jeszcze słabo rozwiniętą infrastrukturę wspomagającą sprzedaż online, szczególnie na obszarach oddalonych od miast.

Ecommerce Europe jest stowarzyszeniem zrzeszającym firmy sprzedające klientom europejskim produkty i usługi online. Zostało założone przez wiodące narodowe organizacje branżowe, jego misją jest reprezentować interesy branży e-commerce i wpływać na jej rozwój.