Plac Unii

Firma BBI Development ogłosiła w ostatnim komunikacie, że zawarła z funduszem Immobilia Fund Sif Sicav umowę objęcia 9 999 800 akcji tego funduszu w zamian za taką samą liczbę akcji spółki Realty 3 Management Projekt Developerski 5. PD5 jest spółką odpowiedzialną za projekt centrum biurowo-handlowego Plac Unii, mieszczącego się przy ul. Puławskiej 2 w pobliżu placu Unii Lubelskiej w Warszawie

Wartość nominalna akcji funduszu i akcji PD5 wynosi 1 zł. W związku z transakcją firma BBI posiada 99,21 proc. w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Immobilia. Firma wniosła 9 999 800 akcji spośród 10 199 800 wszystkich akcji posiadanych przez BBI Development.

Fundusz jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec PD5, a BBI podmiotem dominującym nad funduszem, dzięki czemu utrzymał kontrolę nad spółką PD5. Działania mają na celu optymalizację i restrukturyzację grupy BBI Development, która polegać ma na sprawowaniu kontroli nad spółkami zależnymi poprzez fundusz w związku z planowaną sprzedażą projektu Plac Unii i w związku z przygotowaniem do pozyskiwania finansowania w przyszłości.

Inwestycja Plac Unii składa się z trzech budynków, oferujących łącznie 56,8 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, z czego 41 300 mkw. to część biurowa, natomiast 15, 5 tys. mkw. – trzypoziomowe centrum handlowe.