dostawy e-commerce

Problemy z dostarczaniem i zwrotem przesyłek są jednym z największych problemów zarówno dla e-sklepów jak i ich klientów. Mając to na uwadze, Komisja Europejska opublikowała plan ujednolicenia rynku usług dostawczych w Europie.

Według przedstawicieli Komisji, plan ten jest kontynuacją zeszłorocznej inicjatywy mającej na celu wzrost sektora e-commerce w całej Unii Europejskiej oraz zapewnienie e-sprzedawcom i ich klientom dostępu do usług dostawczych o wysokiej jakości i niskiej cenie.

Szacuje się, że do 2016 roku rynek e-commerce w UE będzie utrzymywał tempo 10-procentowe tempo wzrostu w skali roku. Jednakże handel transgraniczny w Unii nadal kuleje w porównaniu z rynkami krajowymi. Dzieje się tak głównie ze względu na brak sprawnych rozwiązań dla sektora usług dostawczych, które sięgałyby do wszystkich krajów wspólnoty.

Według danych przedstawionych przez KE, około 40% mieszkańców Unii, którzy zrobili zakupy online w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, kupiło towary pochodzące ze sklepów znajdujących się w tym samym kraju. Jedynie 11% kupiło towary zza granicy, a 6% z kraju leżącego poza UE. Według 57% e-sklepów usługi dostawcze w obecnej formie są przeszkodą do wprowadzenia sprzedaży transgranicznej na szeroką skalę.

“Sektor usług dostawczych dla e-commerce charakteryzuje się gwałtownym wzrostem i innowacyjnością. Wykazuje on też jednak tendencje niekorzystne, szczególnie w obszarze przesyłek międzynarodowych. Potrzebne są w tym zakresie regulacje, które zapewnią zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom dostęp do usług wysokiej jakości i o przystępnej cenie, także w mniej zaawansowanych regionach Europy. Kierujemy się w tym względzie wskazówkami udzielanymi przez przedstawicieli branży, i oczekujemy osiągnąć wymierne rezultaty już w najbliższym czasie” – powiedział Michel Bernier, Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług.

Cała inicjatywa jest kontynuacją planu stymulacji sektora e-commerce ze stycznia 2012 roku, który zaliczył usługi dostawcze i płatnicze do kluczowych czynników odpowiedzialnych za rozwój branży, które wymagają dostosowania do standardów niezbędnych do unifikacji europejskiego rynku usług cyfrowych.

Trzy kluczowe elementy planu obejmują:

1)      Zwiększenie transparentności i nałożenie obowiązku informacyjnego: dostawcy usług, z pomocą e-sklepów, powinni stworzyć odpowiednie platformy i narzędzia, które umożliwią dostęp do informacji na temat rozwiązań dostępnych na terenie państw członkowskich UE w zakresie usług dostawczych. Informacje te będą zawierać cenę oraz szczegóły danej usługi w odniesieniu do rynków krajowych i międzynarodowych. E-sklepy będą miały obowiązek przedstawić szczegółowe informacje na temat dostępnych opcji dostawy i zwrotu towaru na swoich stronach WWW. Będą także musiały umożliwić klientom ocenę sprawności usług dostawczych. Państwa członkowskie będą miały obowiązek zbierać dane dotyczące zarówno krajowego, jak i transgranicznego transportu przesyłek, zarówno na rynkach B2B jak i B2C.

2)      Zwiększenie dostępności, jakości i obniżenie cen usług dostawczych: dostawcy usług, z pomocą e-sklepów, organizacji konsumenckich i ekspertów technicznych powinni ulepszyć stosowane przez siebie rozwiązania tak, aby umożliwić swobodną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi operatorami usług. W szczególności obejmuje to usługi śledzenia przesyłek oraz ich oznaczania. Należy także wypracować wydajniejszy system zwrotu towarów, który powinien uwzględniać kooperację pomiędzy różnymi dostawcami usług.

3)      Ulepszenie systemu skarg i zażaleń: dostawcy usług i pozostałe podmioty sektora, wraz z organizacjami konsumenckimi powinny wspólnie zbudować sprawny system obsługi skarg konsumenckich oraz system ochrony praw konsumenta.