Cushman & Wakefield, firma świadcząca usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych, oraz Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (International Council of Shopping Centers – ICSC) zawarły umowę o globalnym partnerstwie, mającą na celu poszerzenie współpracy i ułatwienie dostępu do szczegółowych informacji dotyczących rynku handlowego, najnowszych rozwiązań i innowacji oraz szkoleń dla ponad 60 tys. członków ICSC.

W ramach partnerstwa firma Cushman & Wakefield i ICSC będą współpracować przy najważniejszych wydarzeniach związanych z branżą centrów handlowych na całym świecie, w tym przy okazji targów nieruchomości komercyjnych RECon w Azji i Ameryce Łacińskiej, Konferencji Europejskiej, największych corocznych targów RECon w Las Vegas, a także regionalnych imprez ICSC Deal Making w Chicago, Nowym Jorku i Whistler w Kolumbii Brytyjskiej oraz konferencji specjalistycznych, takich jak Open Air Conference, University of Shopping Centers i VRN.

Firma Cushman & Wakefield i ICSC będą współdziałać w celu promowania i ułatwiania dostępu do najnowszych badań– czego przykładem jest współpraca przy europejskiej bazie danych centrów handlowych – oraz w zakresie branżowych konferencji edukacyjnych, informacji rynkowych i rekrutacji, jak również marketingu nieruchomości handlowych i obsługi najemców.

– Istotnym celem działalności ICSC jest dalsze poszerzanie naszej globalnej oferty. Zawarte partnerstwo to dowód na sukces dotychczasowych działań. Co ważniejsze, współpraca z tak renomowaną międzynarodową firmą, jak Cushman & Wakefield, pomoże nam w realizacji zadań w skali globalnej poprzez ułatwienie prowadzenia badań i nawiązywania kontaktów oraz inicjatywy, służących zawieraniu transakcji – mówi Michael P. Kercheval, prezes i dyrektor wykonawczy ICSC.

– Dzięki posiadanym zasobom i wiedzy firma Cushman & Wakefield pomaga sieciom handlowym, inwestorom i wynajmującym osiągać sukcesy w tym dynamicznie zmieniającym się sektorze na całym świecie, niezależnie od tego, czy koncentrują się na działalności w sektorze dóbr luksusowych, głównych ulic handlowych, centrów handlowych czy obiektów podmiejskich. Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy pierwszym globalnym partnerem ICSC, a podpisanie tej przełomowej umowy umacnia pozycję Cushman & Wakefield na rynku światowych nieruchomości handlowych – dodaje Carlo Barel di Sant’Albano, prezes wykonawczy firmy Cushman & Wakefield.

– Współpracujemy z ICSC od wielu lat, w tym między innymi w ramach prowadzonych badań, konferencji, edukacji i działalności specjalistycznych grup do spraw rynku handlowego. Stworzyliśmy wiodące międzynarodowe platformy i cieszę się, że staliśmy się pierwszym i wyłącznym globalnym partnerem ICSC – dodaje John Strachan, dyrektor działu powierzchni handlowych na świecie w firmie Cushman & Wakefield.