Wojciech Cieślak, prezes BOIG
Wojciech Cieślak, prezes BOIG

W drugiej połowie mijającego roku polepszyły się wyniki produkcji i eksportu, nieznacznie wzrosły również inne wskaźniki koniunktury – podsumowuje w rozmowie z Retailnet mijający rok Wojciech Cieślak, prezes BOIG

– Nieco poprawiły się nastroje konsumenckie, a w konsekwencji najemcy centrów handlowych zauważyli wzrost obrotów. Niestety, nie nastąpił oczekiwany spadek bezrobocia, nie wzrosły też płace w Polsce. Pierwsza połowa przyszłego roku przyniesie kontynuację tempa rozwoju i kierunku wzrostu gospodarczego. Liczę, iż dynamika konsumpcji utrzyma się i w drugiej połowie 2014 roku zaobserwujemy znaczne ożywienie w branży retail.

– Wraz z przybywaniem centrów handlowych na mapie Polski pogłębi się zróżnicowanie między nimi. Dobre obiekty będą coraz lepsze, a słabe czekają coraz gorsze czasy. Prognozuję, iż w drugiej połowie 2014 roku będziemy świadkami masowego zamykania źle działających obiektów handlowych. Spowoduje to umiarkowaną chęć inwestowania w nieruchomości komercyjne; realizowane będą tylko racjonalne projekty o przemyślanej koncepcji – podsumowuje Wojciech Cieślak.