Aktywność inwestycyjna zaczyna wzrastać, fot. Shutterstock

Z raportu Cushman & Wakefield wynika, że pomimo spowolnienia aktywności inwestycyjnej w pierwszej połowie bieżącego roku praktycznie w całej Europie, w tym na zazwyczaj dynamicznych rynkach Północy, wzrost obrotów na rynku nieruchomości handlowych odnotowano w Europie Wschodniej. W tym regionie wartość transakcji inwestycyjnych wzrosła w tym okresie o 1 mld euro w porównaniu z poprzednimi sześcioma miesiącami

Aktywność inwestycyjna zaczyna wzrastać w odpowiedzi na coraz lepsze dane napływające ze strefy euro oraz względną poprawę warunków finansowych i inwestycyjnych. Ponadto, ze względu na brak odpowiednio wycenianych aktywów inwestycyjnych na preferowanych rynkach, inwestorzy akceptują większy poziom ryzyka. W związku z tym przy okazji podsumowania drugiej połowy mijającego już 2013 roku należy oczekiwać wzrostu aktywności inwestycyjnej oraz zainteresowania inwestowaniem w regionach dotychczas pomijanych przez inwestorów – takich jak rynki Europy Południowej.

Z analizy firmy Cushman & Wakefield wynika, że w pierwszej połowie 2013 roku wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych wyniosła ok. 16,5 mld euro, co stanowi spadek o 5 mld euro w porównaniu z poprzednimi sześcioma miesiącami i wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku, w którym zainwestowano 12 mld euro. Udział nieruchomości handlowych w łącznej wartości transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych zawartych w pierwszej połowie 2013 roku wyniósł 24 proc., czyli zmniejszył się o 4 punkty procentowe w porównaniu z drugim półroczem 2012 roku.

Zdaniem C & W w pierwszej połowie bieżącego roku inwestorzy ponownie najbardziej interesowali się Wielką Brytanią i Niemcami, na które przypadło łącznie ponad 55 proc. wszystkich transakcji zawartych na rynku europejskim. W porównaniu z drugim półroczem 2012 roku wartość obrotów w sektorze nieruchomości handlowych w Wielkiej Brytanii nieznacznie się obniżyła – do 5,3 mld euro.

Natomiast w Niemczech odnotowano większe spowolnienie aktywności inwestycyjnej, częściowo wskutek niewystarczającej podaży aktywów wysokiej jakości. W pierwszej połowie 2013 roku wolumen obrotów w tym kraju wyniósł 3,9 mld euro, co stanowi spadek o 1,3 mld euro w porównaniu z poprzednimi sześcioma miesiącami.

Francja znalazła się na trzecim miejscu pod względem wartości transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych, która wyniosła prawie 1,7 mld euro w pierwszym półroczu bieżącego roku. Oznacza to spadek aktywności inwestycyjnej w porównaniu z drugą połową 2012 roku, gdy zawarto transakcje o wartości 2,5 mld euro.