Tomasz Suchański, dyrektor generalny sieci Biedronka

– Rok 2013 był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju sieci Biedronka. Cieszę się, że z sukcesem udało nam się realizować założenia na 2013 rok – podsumowuje rok w rozmowie z portalem Retailnet Tomasz Suchański, dyrektor sieci Biedronka

– Bez zmian pozostawała nasza strategia, którą konsekwentnie realizujemy od wielu lat i która jest oparta na takich filarach, jak codziennie niskie ceny, wysoka jakość i starannie wybrany asortyment produktów, a także bliskość sklepów. Jednocześnie rok 2013 był dla Biedronki okresem intensywnej pracy nad rozwojem oferty i wzmocnieniem komunikacji cenowej. Wdrażany od 2012 roku nacisk na produkty świeże wciąż ewoluuje. Dzięki niemu nasi klienci mogą codziennie cieszyć się bogatą ofertą wysokiej jakości produktów świeżych, takich jak owoce i warzywa, świeże pieczywo, ryby i mięso. Jednocześnie od lipca 2013 roku sieć Biedronka, w odpowiedzi na wyraźne oczekiwania klientów, wzbogaciła swoją ofertę produktów w codziennie niskich cenach o akcje specjalne, które polegają zarówno na oferowaniu atrakcyjnych rabatów na produkty lub kategorie, jak i na intensywnej komunikacji cenowych hitów w ofercie.

– Kluczowym elementem planów Jeronimo Martins Polska na 2013 rok była skuteczna realizacja planów inwestycyjnych. Przypomnę, że od początku działalności Grupa Jeronimo Martins zainwestowała ok. 10 mld zł w rozwój w Polsce, głównie w sieć Biedronka. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku inwestycje Grupy Jeronimo Martins w Polsce wyniosły prawie 1,3 mld zł. Środki te pozwoliły na dynamiczny i równomierny wzrost sieci Biedronka oraz dalsze zwiększanie zatrudnienia. Spółka zatrudnia już ponad 45 tys. pracowników, tym samym od początku roku stworzyliśmy już ponad 5 tys. nowych miejsc pracy.

– Realizujemy również nasz plan otwarć i rozwoju sieci. Wkraczaliśmy w 2013 rok z ponad 2125 sklepami, a na koniec listopada sieć Biedronka liczyła już ok. 2,3 tys. placówek. Aby zapewnić dalszy rozwój sklepów, równomiernie rozwijamy także naszą sieć dystrybucyjną, mającą kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw świeżych, wysokiej jakości towarów. We wrześniu 2013 roku otwarte zostały dwa nowe centra dystrybucyjne: w Gdańsku i Lubartowie – powiększając tym samym naszą sieć logistyczną do 13 centrów.

– Z satysfakcją notujemy także dynamiczny wzrost sprzedaży sieci Biedronka z kwartału na kwartał. Cieszy nas to tym bardziej, że już od dłuższego czasu w Polsce mamy do czynienia z trudnym otoczeniem makroekonomicznym, które wywiera wpływ także na postawy konsumentów – podsumowuje Tomasz Suchański, dyrektor sieci Biedronka.