CCC
CCC

Zarząd spółki CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2013 wyniosły 161,1 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 34,8 proc.

Przychody za okres styczeń – grudzień 2013 roku wyniosły 1627,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 o 23,5 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za grudzień 2013 roku wyniosły 160,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35,4 proc., narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 1565,6 mln zł i były wyższe o 23,7 proc. w stosunku do tego samego okresu 2012 roku.