Zarząd spółki LPP SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 526 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku o około 29 proc.

– Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58 proc. i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego – czytamy w komunikacie spółki.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie 2013 roku wyniosła ok. 4111 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.