Zakupy, Shutterstock

Najczęściej wskazywaną korzyścią wynikającą z rozbudowy bądź przebudowy centrum handlowego jest powiększenie przestrzeni. Tak twierdzi 62 proc. badanych. Niemal połowa badanych (46 proc.) wyszczególniła również lepszy układ sklepów, 44 proc. – zwiększenie liczby miejsc parkingowych, a 42 proc. – powstanie sklepów odzieżowych – wynika z badania On Board PR Ecco Network i SW Research

Ponadto 80 proc. respondentów uważa, że rozbudowa czy też przebudowa galerii handlowych w ich okolicy przyniosła widoczne korzyści.

Badanie wskazuje także, że istnieją bardzo wyraźne różnice w postrzeganiu utrudnień związanych z rozbudową centrów handlowych pomiędzy osobami w różnym wieku. Grupa osób, której wyraźnie przeszkadza zaistniała sytuacja, jest tym większa, im młodszy jest badany konsument. Wśród respondentów w wieku 18–39 jest to aż jedna czwarta. Tymczasem w grupie powyżej 55 roku życia tylko 15 proc. badanych wskazało na dotkliwe dla nich utrudnienia. Pokazuje to, że konsumenci, którzy wychowywali się w gospodarce wolnorynkowej, wymagają od centrów handlowych więcej niż ci przyzwyczajeni do zasad poprzedniego ustroju.

– Przebieg prac budowlanych ma ściśle określony harmonogram. Ważne jest, aby do każdego etapu prac budowlanych czy remontowych odpowiednio przygotować działania komunikacyjne, dopasowane do różnych grup klientów i najemców. Dobrym sposobem może być także wybór hasła czy motywu, pod którym zmiana będzie przebiegać. Dobrą praktyką jest włączenie najemców w komunikację procesu zmiany. Dla nich to również ważny moment. Wspólne działania, akcje promocyjne i przekazywanie klientom kluczowych informacji na pewno przełożą się na lepsze zrozumienie potrzeby i celów remontu czy przebudowy – mówi Elwira Jastrzębska z On Board PR Ecco Network, współautorka raportu: „Jak sprostać wyzwaniom? Komunikacja centrów handlowych w dobie walki o klienta”.

Raport pt. „Jak sprostać wyzwaniom? Komunikacja centrów handlowych w dobie walki o klienta” przygotowany został na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez SW Research na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano metodę internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI). Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 72 lat. Zebrano łącznie 1000 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby.