Spółka LPP przeniosła prawa własności marek House, Mohito oraz Sinsay na rzecz cypryjskiej spółki Gothals Limited. Następnie znaki towarowe zostały przekazane na firmę Jaradi Limited z siedzibą w Dubaju. LPP ma większościowe udziały w obydwu spółkach. Łączna wartość marek została wyceniona na prawie 509,5 mln zł

W związku z podpisaniem przez LPP SA umowy o sublicencji na używanie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych: House, Mohito i Sinsay, w mediach pojawiły się liczne komentarze, a także zarzuty o próbę obniżenia podatków dochodowych, które spółka płaci w Polsce. Z tymi stwierdzeniami nie zgadzają się przedstawiciele LPP SA.

– Firma LPP SA, prowadząc sprzedaż w 11 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, około 90 proc. należnych podatków ze swojej działalności wpłaca do budżetu państwa polskiego, będąc w zeszłym roku 6 największym płatnikiem podatku dochodowego (CIT) wśród firm polskich. Pozostałe 10 proc. podatku trafia do budżetów krajów, w których firma prowadzi działalność. Łączna kwota podatków w ostatnim, zamkniętym roku budżetowym (2012) wyniosła 465 mln zł (CIT, VAT, cło i inne). Szacunkowa wartość odprowadzanych podatków za rok 2013, pomimo wprowadzonych zgodnie z obowiązującym prawem działań optymalizujących, będzie wyraźnie wyższa i osiągnie około 540 mln zł. Wypracowany przez LPP SA zysk w większości jest reinwestowany w dynamiczny rozwój firmy w Polsce i za granicą, co w 2014 roku szacunkowo spowoduje wzrost o ponad 20 proc. odprowadzanych podatków w Polsce – powiedziała Magdalena Stefańska-Lotkowska, PR Manager ds. korporacyjnych w LPP SA.