Światowa branża e-commerce utrzyma się w 2014 roku na fali wzrostu zapewniając sprzedawcom bezprecedensowe możliwości rozwoju. Jednak, aby dobrze je wykorzystać, będą oni musieli ostrożnie dobierać swoją strategię międzynarodowej ekspansji – wynika z ostatniego raportu Forrestera.

Analitycy przewidują, że w przyszłym roku większość znaczących osiągnięć w globalnym e-handlu będzie przede wszystkim efektem wzrostu sprzedaży mobilnej oraz dalszego rozwoju sprzedaży wielokanałowej we wszystkich segmentach rynku.  

[fve]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ko-9sVjLU0Q[/fve]

Ponadto, jako na czynniki mające największy wpływ na sprzedawców internetowych, analitycy wskazują na coraz większe rozpowszechnienie handlu transgranicznego oraz na rosnące znaczenie partnerstwa lokalnego. Forrester podkreśla, że to ostatnie dotyczy głównie rynków rozwijających się. Chodzi głównie o adaptowanie lokalnych sposobów dystrybucji oraz integrowanie kanałów sprzedaży przy pomocy krajowych partnerów. Dotyczy to rynków, na których światowi gracze nie zdecydowali się wejść ze sprzedażą bezpośrednią.

„W 2014 roku marki sprzedające produkty coraz większej liczby kategorii będą się starały rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu kanałów dystrybucji. Firmy zaczną sprzedawać bezpośrednio w kategoriach takich jak produkty codziennego użytku oraz B2B, w wypadku których kanał dystrybucji ma kluczowe znaczenie. Podczas gdy wiele marek nie zdecyduje się sprzedawać online wszystkich towarów i usług z tych kategorii, będą się starały stworzyć globalną mapę dystrybucji online oraz znaleźć sposób, by jak najlepiej wykorzystać partnerów na rynkach, na których nie sprzedają bezpośrednio. Konsumenci w krajach rozwijających się są gotowi rozszerzyć zakres dóbr i usług kupowanych online. Jest to trend, który można zaobserwować w Stanach Zjednoczonych.” – czytamy w raporcie Forrestera.