Internetowa platforma handlowa Allegro zmieniła zapisy w regulaminie. Celem zmian było uregulowanie kwestii handlu wirtualnymi walutami, takimi jak Bitcoin. Od 8 stycznia nie ma wątpliwości – nie wolno sprzedawać Bitcoinów na Allegro.

Bitcoin to wirtualna waluta, opracowana w 2008 roku przez Satoshiego Nakamoto. Odmiennie niż w przypadku większości walut, bitcoin nie opiera się na zaufaniu względem emitenta centralnego. Zamiast tego używa zdecentralizowanej bazy danych oraz kryptografii w celu zapewnienia podstawowych funkcji bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do tradycyjnych transakcji, przy przelewie bitcoinów nie jest wymagana obecność osoby trzeciej (np. banku) której rola polega na autoryzacji płatności. Wszystko opiera się na transakcji pomiędzy dwiema osobami, zabezpieczonej przy pomocy kryptografii. Obydwie strony transakcji pozostają anonimowe.

„Handel taką walutą jest już od dawna zakazany na Allegro, więc w przypadku pojawienia się takich ofert usuwamy je w myśl artykułu 12 Załącznika nr 1 Regulaminu serwisu. Kryptowaluty nie są dopuszczone do sprzedaży, podobnie jak wszystkie inne  instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, w tym również obligacje i waluty narodowe. Zapowiedź zmiany Regulaminu w tym zakresie to jedynie potwierdzenie, skodyfikowanie i doprecyzowanie zakazu, który istnieje od dawna.” – wyjaśnia Anna Tokarek z Grupy Allegro.

Artykuł 12 załącznika nr 1 regulaminu Allegro.pl, który wymienia towary zakazane bądź dopuszczone warunkowo do sprzedaży brzmi obecnie tak: „Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.”

„Nowością jest zakaz oferowania usług związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem i przechowywaniem walut, który ma zamknąć drogę do omijania zakazu handlu kryptowalutami. Głównym powodem zmian jest wirtualny charakter tego towaru, co pociąga za sobą duże ryzyko nadużyć, czego chcemy uniknąć w trosce o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Liczne przykłady dotyczących tego rynku, jak choćby przykład serwisu bidextreme.pl, który w listopadzie został zaatakowany i okradziony, pokazują, że handel kryptowalutami jest obciążony zbyt dużym ryzykiem.” – dodaje Anna Tokarek.