Kolekcja House

W związku z toczącą się od kilku dni w mediach dyskusją na temat decyzji gospodarczych podejmowanych przez LPP SA zarząd spółki złożył następujące oświadczenie:

– Siedzibą prowadzenia przez spółkę LPP SA działalności oraz miejscem, w którym płaci podatki, jest od dnia jej powstania miasto Gdańsk i nie ma planów, aby powyższe miało zmienić się w przyszłości. LPP SA, jako spółka giełdowa, działa w sposób transparentny, legalny i całkowicie jawny. Wszelkie informacje dotyczące znaczących decyzji biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podawane są w raportach bieżących spółki. Działając w warunkach globalnej konkurencji, spółka podąża za trendami, jakie wyznaczane są przez światowych konkurentów. Realia ekonomiczne wymagają zaś, aby jej działalność była jak najbardziej efektywna i dawała możliwość maksymalnego rozwoju, w tym również wkraczania na nowe rynki zbytu. Decyzje gospodarcze spółki uwarunkowane są dążeniem do utrzymania i zwiększania konkurencyjności prowadzonej działalności i poszerzania możliwości inwestowania w stały rozwój, co sprzyja gospodarce naszego kraju. Dlatego też, w celu optymalizacji struktury zarządzania przedsiębiorstwem, spółka podjęła decyzję o stworzeniu wyspecjalizowanego podmiotu w grupie kapitałowej, którego zasadniczym celem jest zarządzanie prawami własności intelektualnej, co dało podstawę do podjęcia decyzji o skorzystaniu z możliwości optymalizacji podatkowej. Zarząd podkreśla, że podjęte działania są normalnym zjawiskiem gospodarczym stosowanym przez wiele spółek zarówno polskich, jak i zagranicznych. Środki finansowe, które pozostają w spółce, są inwestowane w dalszy rozwój. Stworzenie opisanej powyżej struktury było procesem dwuetapowym zapoczątkowanym w dniu 22 lipca 2011 roku. Etap pierwszy dotyczył znaków Reserved oraz Cropp, etap drugi – zakończony w dniu 23 grudnia 2013 roku – znaków House, Mohito i Sinsay. O powyższych działaniach spółka poinformowała w odpowiednich raportach bieżących. Zarząd podkreśla, że przed podjęciem opisanych działań spółka uzyskała od Ministra Finansów wiążące indywidualne interpretacje podatkowe potwierdzające prawidłowość i legalność zamierzonych operacji gospodarczych. Spółka pragnie podkreślić, że pomimo istnienia wskazanej struktury od roku 2011 łączna wartość wpłacanych do Skarbu Państwa podatków wzrasta rokrocznie. Wobec powyższego wszelkie insynuacje dotyczące rzekomego naruszenia prawa przez spółkę LPP są nieprawdą – czytamy w oświadczeniu spółki LPP.