Komputronik Megastore
Komputronik Megastore

Komputronik SA, dystrybutor branży IT i elektroniki w Polsce oraz operator sklepu internetowego z elektroniką www.komputronik.pl, według wstępnych danych (z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów i premii posprzedażnych od producentów oraz dofinansowania niektórych wydatków marketingowych) w grudniu 2013 roku wypracował w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 17,1 mln zł wobec 15,9 mln zł w grudniu 2012 roku, co oznacza wzrost o 7,5 proc.

Narastająco, w okresie 9 miesięcy roku obrotowego 2013/2014 (od kwietnia do grudnia 2013 roku), szacunkowy niezaudytowany zysk brutto na sprzedaży produktów, towarów i usług wyniósł 95 mln zł wobec 79,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego (wzrost o 19,4 proc.).

III kw. roku obrotowego 2013/2014 (IV kw. kalendarzowy) był pod względem przychodów kolejnym rekordowym kwartałem w historii spółki – przychody wyniosły 454,7 mln zł wobec 395,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 15 proc). Narastająco, po trzech kwartałach, Spółka osiągnęła przychody o wartości 1,2 mld zł (wzrost o 43,8 proc.).

W III kw. roku obrotowego 2013/2014 utworzono aktywo podatkowe, które spowoduje wzrost zysku netto o wartość szacunkową 10,1 mln zł. Dodatkowy zysk ma charakter jednorazowy, wynika ze stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości i jest związany z wyceną i ujawnieniem w bilansie wartości znaków towarowych.

– Grudzień był bardzo dobrym miesiącem, w którym nastąpiła spodziewana częściowa realizacja odłożonego w listopadzie popytu. Nasz zysk handlowy z uwzględnieniem refinansowania niektórych działań marketingowych wyniósł w grudniu 17,1 mln zł i był, jak dotąd, najwyższym miesięcznym zyskiem handlowym w historii. Warto też podkreślić, że III kw. naszego roku obrotowego, czyli IV kw. kalendarzowy, był także rekordowym kwartałem w naszej historii pod względem przychodów. W samym III kw. przychody wyniosły 454,7 mln zł i były o 15 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku naszego roku obrotowego, czyli od kwietnia do grudnia 2013 roku, nasze przychody wyniosły 1,2 mld zł i były o 43,8 proc. wyższe niż w ubiegłym roku – mówi Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

– Na dobre wyniki sprzedaży wpłynęły przede wszystkim dobre wyniki sprzedaży internetowej – widzimy nasilający się trend częstszego wyboru internetu jako miejsca zakupów prezentów świątecznych. Wyjątkowo dobre były również wyniki sprzedaży do przedsiębiorstw (Komputronik Biznes) – zanotowaliśmy w tym kanale wzrost sprzedaży o ponad 30 proc. przy porównywalnej marży – dodaje Wojciech Buczkowski.

Komputronik SA stworzyła sieć sprzedaży złożoną z około 220 salonów i zrealizowała znacznie ponad 2 mln zamówień w internetowym sklepie Komputronik.pl. W kwietniu 2013 roku spółka otworzyła w Warszawie pierwszy salon nowoczesnych technologii Komputronik Megastore.