Silesia City Center

Według Jones Lang LaSalle wartość transakcji w segmencie handlowym wyniosła w Polsce w 2013 roku ok. 1,32 mld euro. Dominacja transakcji handlowych (m.in. Silesia City Center, portfolio Charter Hall, Wola Park, Galeria Kazimierz czy Galeria Dominikańska) to zauważalna zmiana w porównaniu z rokiem 2012, kiedy pod względem wartości niewielką przewagę nad sektorem handlowym notował segment biurowy.

Wartość transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych na całym polskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2013 roku wyniosła ponad 3,4 mld euro. To najlepszy wynik od rekordowego 2006 roku, w którym wolumen transakcji zamknął się kwotą ponad 5 mld euro, a jednocześnie o 26 proc. wyższy od zarejestrowanego w 2012 roku (ok. 2,73 mld euro).

Największa zeszłoroczna transakcja we wszystkich segmentach rynku nieruchomości komercyjnych to sprzedaż centrum handlowo-rozrywkowego Silesia City Center za ponad 400 mln euro.

Transakcje z kapitałem zagranicznym stanowiły ok. 94 proc. wartości transakcji ogółem, z czego najwięcej przypadło na inwestorów międzynarodowych (m.in. Blackstone, Atrium czy konsorcjum stojące za zakupem Silesia City Center na czele z Allianz), a następnie niemieckich (RREEF, Union Investment, Invesco, IVG, Allianz), brytyjskich (LCP, Tristan Capital Partners, SEGRO) i amerykańskich (WP Carey, Hines, Kulczyk Silverstein Properties czy Lone Star). Udział polskiego kapitału w łącznym wolumenie inwestycyjnym w 2013 roku wyniósł ok. 6 proc.

Najważniejszymi czynnikami generującymi wysoką aktywność inwestorów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych były: utrzymująca się dobra kondycja polskiej gospodarki, szczególnie w porównaniu z innymi krajami UE, większa niż jeszcze 12–24 miesięcy temu dostępność finansowania oraz drożejące rynki zachodnie, dla których polski rynek stanowił atrakcyjną alternatywę.

– Biorąc pod uwagę transakcje w toku, spodziewamy się, że wolumen transakcji zawartych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w tym roku będzie zbliżony do ubiegłorocznego i wyniesie ok. 3 mld euro – mówi Tomasz Puch, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, Jones Lang LaSalle.