Market sieci Biedronka
Market sieci Biedronka, fot. Philips Lighting

Jak podała w komunikacie spółka Jeronimo Martins, w 2013 roku  firma osiągnęła wartość sprzedaży 11,8 mld euro, czyli o 11,8 proc. wyższą niż w 2012 roku. Wzrost ten był spowodowany znaczną ekspansją Grupy także w Polsce, jak również 3,5-proc. wzrostem sprzedaży like-for-like

Jak informuje Grupa, sprzedaż sieci Biedronka w Polsce wzrosła o 15 proc. (po stałym kursie walut), do poziomu 30 mld zł. Z kolei sprzedaż like-for-like wzrosła o 4,2 proc. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznej ekspansji sieci, która zakładała otwarcie 280 nowych sklepów w 2013 roku.

W Polsce sprzedaż żywności w Biedronkach do listopada 2013 roku wzrosła o 2,5 proc., co oznacza spowolnienie w porównaniu z 2012 rokiem, kiedy to sprzedaż wzrosła o 4,4 proc. Zdaniem Jeronimo Martins powodem tej sytuacji jest spowolnienie gospodarcze, a także dużo niższy wzrost konsumpcji. Po części za taką sytuację odpowiadają też nasilone działania konkurencji w ciągu roku (intensywna działalność promocyjna).

Z raportu wynika, że w IV kw. wzrost sprzedaży like-for-like Biedronki wyniósł 2,5 proc. , co odzwierciedla głównie spowolnienie inflacji w Polsce, a także bardziej zdyscyplinowane i selektywne wzorce zakupowe konsumentów w czasie Bożego Narodzenia, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Grupa Jeronimo Martins przewiduje, że inwestycje Biedronki w ceny pozwolą zachować jej pozycję lidera w Polsce. W krótkoterminowej perspektywie ten plan działania zaowocuje niższymi marżami, ale w szerszej perspektywie będzie kluczowym czynnikiem pozwalającym na utrzymanie pozycji lidera w naszym kraju.

Na koniec listopada 2013 roku sieć Biedronka liczyła ok. 2,3 tys. placówek. Przedstawiciele Jeronimo Martins będą uczestnikami Shopping Center Forum Winter Edition, które odbędzie się 6 lutego 2014 roku w Warszawie. Szczegóły TUTAJ.