Narastająco w całym 2013 roku szacunkowe obroty Grupy Redan, właściciela marek odzieżowych Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket wyniosły 465,5 mln zł, co oznacza 6,4-proc. wzrost r./r.

Dynamika przychodów w segmencie dyskontowym oraz fashion była na podobnym poziomie. W samym grudniu obroty Grupy były nieznacznie niższe niż rok wcześniej.

– Jesteśmy zadowoleni z osiągnięcia ponad 6-proc. wzrostu obrotów mimo utrzymania powierzchni handlowej na niezmienionym poziomie. Oznacza to uzyskanie lepszej sprzedaży w sklepach porównywalnych. To efekt optymalizacji oferty w sieci dyskontowej TextilMarket. Także w segmencie modowym widoczne już były efekty prowadzonych działań optymalizacyjnych w zakresie struktury sieci handlowej oraz dostosowania asortymentu do oczekiwań klientów – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA. – Liczymy na dalszą poprawę sprzedaży i efektywności w bieżącym roku.

W samym grudniu łączne obroty sięgnęły 54,8 mln zł i były o 1 proc. niższe niż rok wcześniej. Na koniec minionego roku powierzchnia handlowa sieci wyniosła 99,6 tys. mkw., co oznacza poziom analogiczny do końca grudnia 2012 roku.

Sieć TextilMarket w grudniu osiągnęła obroty w wysokości 28,3 mln zł, czyli o 2,6 proc. większe niż przed rokiem. Sprzedaż od stycznia do grudnia 2013 roku wyniosła 238,8 mln zł i była wyższa o ok. 6,7 proc. r./r. Sieć sprzedaży segmentu dyskontowego na koniec grudnia składała się z 279 sklepów o łącznej powierzchni 60,8 tys. mkw., czyli dokładnie tyle samo, co w grudniu 2012 roku.

– Rok 2013 nie był najszczęśliwszy dla handlu odzieżą z uwagi na długą zimę i ciepłą jesień, co zahamowało sprzedaż na przełomie sezonów. Pomimo tego TextilMarket zrealizował plany obrotu i marży z nawiązką. W 2014 roku w sieci dyskontowej rozpoczniemy kilka ciekawych projektów, które zapewnią nam dalszą poprawę efektywności sprzedaży – dodaje Bogusz Kruszyński.

– W segmencie fashion w minionym roku kontynuowaliśmy działania optymalizacyjne, których pełne efekty będą osiągane w bieżącym roku. Przeprowadziliśmy restrukturyzację sieci handlowej, gdzie w miejsce nierentownych placówek zostały otwarte nowe w perspektywicznych lokalizacjach. Spodziewamy się, że w 2014 roku wszystkie kanały sprzedaży będą już rentowne. W samym grudniu zanotowaliśmy lekki spadek obrotów w tej części biznesu, licząc r./r., który wynikał jednak z wysokiej bazy porównawczej. W poprzednim roku, ze względu na posiadane duże zapasy towaru, już w grudniu intensyfikowaliśmy działania wspierające sprzedaż – twierdzi wiceprezes Redan SA. – W 2013 roku cieszyła także dynamicznie rosnąca sprzedaż bardzo perspektywicznego i jednocześnie rentownego kanału e-commerce, która w samym 2013 roku stanowiła już ponad 10 proc. przychodów segmentu modowego.

Redan poinformował, że 14 stycznia 2014 roku zostały umorzone obligacje serii E1 oraz E2 o łącznej wartości blisko 140 tys. zł. Grupa realizuje tym samym postanowienia umowy restrukturyzacyjnej, zawartej w lipcu 2013 roku, w zakresie spłaty ustalonych rat zadłużenia kredytowego oraz obligacyjnego.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach, Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 500 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono- i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TextilMarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.