Komisja Europejska przyjęła propozycję przedłużenia sześciomiesięcznego okresu przejściowego, w którym systemy płatności niezgodne z formatem SEPA nadal będą akceptowane. Celem akceptacji było zminimalizowanie ryzyka zakłócenia płynności transakcji zarówno dla klientów, jak i przedsiębiorców. Propozycja nie zmienia terminu realizacji całego przedsięwzięcia, ustalonego na 1 lutego 2014 roku.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Od dziś, stawki za przelewy kredytowe i debetowe nie są wystarczająco wysokie, aby zapewnić płynne przejście do formatu SEPA, nawet pomimo faktu, że wykonano już większość zaplanowanych prac. Oznaki tego zjawiska zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, dochodziły też do mnie wielokrotne sygnały, że migracja odbywa się zbyt wolno. W związku z tym ponownie wzywam państwa członkowskie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności i przyspieszenia prac nad migracją do systemu SEPA tak, abyśmy wszyscy mogli korzystać z jego rozwiązań, czyli tańszych i szybszych płatności na terenie całej Europy”.

Single Euro Payments Area (SEPA) to system, dzięki którego ponad 500 milionów obywateli oraz 20 milionów przedsiębiorców oraz organów władzy państwowej może korzystać z system płatności w euro, podlegając tym samym zasadom, prawom i obowiązkom, niezależnie od lokalizacji.

Format SEPA został przyjęty w 2012 roku. Ma on na celu stworzenie nowych warunków dla płatności w sektorze sprzedaży na rynku wewnętrznym UE. Dzień 1 lutego 2014 roku został wyznaczony jako termin, w którym wszystkie przelewy w euro, zarówno te zlecany przy pomocy kart kredytowych jak i debetowych, powinny być już obsługiwane odpowiednio w formatach SEPA Credit Transfers oraz SEPA Debit Transfers

Komisja Europejska wraz z Eurosystemem stale monitorują proces implementacji nowego formatu po stronie banków, instytucji finansowych, administracji państwowej i lokalnej, korporacji oraz konsumentów. Mimo że współczynnik migracji wynosił w listopadzie 64,1% dla transakcji kredytowych oraz 26% dla debetowych, jest wysoce nieprawdopodobne aby docelowa wartość 100% została osiągnięta przed 1 lutego 2014 roku.

Jeśli Komisja oraz organy stanowiące nie podjęłyby żadnych działań, banki I instytucje finansowe musiałyby zaprzestać obsługiwać płatności niezgodne z formatem SEPA od 1 lutego 2014 roku. Oznaczałoby to poważne trudności dla podmiotów rynkowych, które nie są jeszcze gotowe na wprowadzenie nowego formatu, ponieważ ich transakcje zostałyby zablokowane. Wprowadzenie okresu przejściowego, który potrwa do 1 sierpnia 2014 roku, pozwoli bankom i ich klientom na dalszą obsługę płatności które nie spełniają jeszcze wymogów formatu SEPA.