Firma doradcza Jones Lang LaSalle podsumowała rok 2013 oraz wskazała trendy najbliższych 12 miesięcy na rynkach: mieszkaniowych, biurowych i handlowych gruntów inwestycyjnych w Polsce

– W porównaniu z latami 2009–2012, w 2013 roku obserwowaliśmy wyraźne ożywienie na rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce i wzrost aktywności deweloperów, którzy w minionym roku przeszli od prowadzenia rozmów i negocjacji do faktycznej realizacji transakcji kupna i sprzedaży. Sytuacja ta utrzyma się również w 2014 roku. Z naszych szacunków wynika, że inwestorzy w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy mogą wydać nawet do 1,5 mld zł na działki pod zabudowę biurową, handlową czy mieszkaniową – mówi Daniel Puchalski, dyrektor Działu Obsługi Gruntów Inwestycyjnych Jones Lang LaSalle.

Pomimo planowanych realizacji nowych centrów handlowych Warszawa wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem inwestorów poszukujących gruntów pod zabudowę handlową. W skali całej Polski atrakcyjne są lokalizacje o niskim nasyceniu powierzchnią handlową lub takie, gdzie znajdują się przestarzałe centra handlowe, które można zastąpić nowymi, ewentualnie zrealizować w ich otoczeniu konkurencyjne obiekty handlowe nowej generacji. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się grunty przeznaczone pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

W 2013 roku rynek rejestrował wzrost podaży gruntów w obrocie inwestycyjnym, spowodowany między innymi przez zmianę strategii funduszy inwestycyjnych i deweloperów. Dodatkowym źródłem nowych komercyjnych gruntów inwestycyjnych były nieruchomości stanowiące zabezpieczenie niespłaconych kredytów bankowych.

Z analiz Jones Lang LaSalle wynika, że w 2014 roku utrzyma się popyt na grunty inwestycyjne pod obiekty handlowe. W najbliższych 12 miesiącach ceny gruntów pozostaną stabilne w segmencie handlowym.

Średnie ceny handlowych gruntów inwestycyjnych w 2013 roku w Warszawie w Centralnym Obszarze Biznesowym za mkw. powierzchni użytkowej wynosiły 2–2,5 tys. zł, w Warszawie poza Centralnym Obszarem Biznesowym – 1,5–2 tys. zł , a w pozostałych miastach powyżej 400 tys. mieszkańców –0,6–1,7 tys. zł